8518 Tarifesindeki Muhtelif Hoparlörlere Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR:  Hoparlörler

Konu:  8518 Tarifesindeki Muhtelif Hoparlörlere Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hk.

Duyuru Özeti:

8518 tarifesinde sınıflandırılan muhtelif hoparlörlere gözetim uygulanmasına ilişkin hususlar 2007/7 sayılı Tebliğ ile düzenlenmektedir.

Söz konusu Tebliğ’in gözetim uygulamasından muafiyet sağlanmasına ilişkin detaylarına aşağıda yer verilen 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değiştirilen Fıkra 

(2) Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan 25 Kg. ve 50 adetten (her iki koşulu birden sağlayarak) veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır.

Yeni Fıkra 

“(2) Bir özet beyan veya TIR Karnesi ya da transit beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan 5 adet veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır.”

Düzenleme kapsamındaki ürünlerin detayları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

G.T.İ.P
Eşya Tanımı

Gümrük Kıymeti  (ABD Doları/Ton*)

8518.21.00.00.00

Kabinine monte edilmiş tek hoparlör

12.000

8518.22.00.00.00

Aynı kabine monte edilmiş birden fazla hoparlörler

16.000

8518.29.00.90.00

Diğerleri

8.000

8518.90.00.50.00

Hoparlörlere ait olanlar

3.500

* Ton: Brüt ağırlık

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net