8504.40 Tarifesindeki “Motorlu Taşıtlarda Kullanılan İnvertörlerin” “CE” Tebliği Kapsamındaki Kontrolleri Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Motorlu Taşıtlar

Konu:  8504.40 Tarifesindeki “Motorlu Taşıtlarda Kullanılan İnvertörlerin” “CE” Tebliği Kapsamındaki Kontrolleri Hk.

Duyuru Özeti:

8504.40 tarifesinde sınıflandırılan invertörler Mülga 2022/9 sayılı “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği kapsamında denetime tabi tutulmakta, ancak aynı düzenlemede yer alan (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç) parantez içi ibare ile “motorlu taşıtlarda kullanılan invertörler” söz konusu denetimden muaf tutulmaktaydı.  

2023 yılında yapılan GTİP korelasyonu sebebiyle ilgili tarifeler değişikliğe uğramış ve konuya ilişkin yayımlananın 2023/9 sayılı Tebliğ eki listelerde söz konusu ibareye yer verilmemiştir.

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği 14.02.2022 Tarihli Yazı ile;

Motorlu Kara Taşıtlarında kullanılan 8504.40 tarifesinde değerlendirilen invertörlerin 2023/9 sayılı ÜGD Tebliğinden hariç tutulup tutulmadığına dair bilgi talebinde bulunmuştur.

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin 84205121 Sayılı Cevabi Yazılarında;
 
  • Bahse konu GTİP’in mevzuat çalışmaları kapsamında değerlendirildiği ve söz konusu ürünlere muafiyet sağlayan (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç) ibaresinin çıkartıldığı,
  • İlgili GTİP’lerin son Tebliğ’de belirtildiği gibi “Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (LVD)” ve “Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMC)” kapsamı ithalatta ürün güvenliği denetimine tabi tutulmakta olduğu,
 
Bildirilmiştir.


Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]