8482.10.10 ve 8482.10.90 Tarife Pozisyonunda Yer Alan “Bilyalı Rulmanlar” Cinsi Eşyaya İlişkin Tanımlamanın Değiştirilmesi Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Rulman

Konu: 8482.10.10 ve 8482.10.90 Tarife Pozisyonunda Yer Alan “Bilyalı Rulmanlar” Cinsi Eşyaya İlişkin Tanımlamanın Değiştirilmesi Hakkında 

Duyuru Özeti:

İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin 2018/11639 sayılı Karar,  05.06.2018 tarihli 30442 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  

Yapılan değişiklik ile 8482.10.10 tarife pozisyonunda yer alan ve “en büyük dış çapı 30 mmyi geçmeyen bilyalı rulmanlar” olarak tanımlanan eşya ile 8482.10.90 tarife pozisyonunda yer alan “”bilyalı rulmanlar-diğerleri-dış çapı 30mm’yi geçen fakat 52 mm’yi geçmeyenler” olarak tanımlanan eşyaya ilişkin tanımlar aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde değiştirilmiştir.

Ayrıca, yapılan değişiklikler kapsamındaki eşyaya ilişkin olarak tahsil edilmiş tahsil edilmiş gümrük vergileri ve bu vergilerden kaynaklanan her türlü vergi, resim ve harç gümrük vergilerine ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde yükümlüsüne iade olunur.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.