7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:    7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Hk. 

Duyuru Özeti:

Kamuoyunda Af Kanunu/Torba Yasa olarak da adlandırılan, 7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 09.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Söz konusu Kanun kapsamında; Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ 21.06.2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kapsam :

30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları, düzenlemenin kapsamına girmektedir.

Bu kapsamdaki;

 • Kesinleşmiş,
 • Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan, 
 • İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan,
alacakların yapılandırılacağı düzenlenmektedir.

Alacakların yapılandırılmasında işlemin 09/06/2021 tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) durumu dikkate alınacaktır.

Kesinleşmiş Alacaklar


Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar

Kesinleşmemiş alacaklarda; alacağın bulunduğu safhaya göre değişen farklı yapılandırma planları bulunmakla birlikte özetle;

Vergilerin %50’si ile buna ilişkin Yİ-ÜFE oranıyla hesaplanacak faizin ödenmesi şartıyla,

 • vergi aslının %50’sinin
 • vergi aslına bağlı cezaların tamamının,
 • vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %75’inin
 • eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş cezalarının %85’inin
Tahsilinden vazgeçilir.

İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler

Vergilerin %50’si ile buna ilişkin Yİ-ÜFE oranıyla hesaplanacak faizin ödenmesi şartıyla,

 • vergi aslının %50’sinin
 • vergi aslına bağlı cezaların tamamının,
 • vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %75’inin
 • eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş cezalarının %85’inin
Tahsilinden vazgeçilir.

Kendiliğinden Beyan

Gümrük idaresinin tespitinden önce kendiliğinden beyan ile yapılan bildirimlerde, gümrük vergilerinin tamamı ile buna ilişkin Yİ-ÜFE oranıyla hesaplanacak faizin ödenmesi şartıyla,

 • İdari para cazasının tamamının, (asla bağlı olmayan cezalar ve gümrüklenmiş değere bağlı cezalar dahil)
Tahsilinden vazgeçilir.

Başvuru Zamanı & Taksitle Ödeme İmkanı

Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların; 31/8/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler hâlinde ödenebilmekte olup, taksitlendirme yapılması halinde vade süresine göre değişen katsayılar uygulanmaktadır.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

 

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz