6802.23 ve 6802.93 Tarife Alt Pozisyonu Altında Sınıflandırılan Çin Menşeli (Granit) İthalatına İlişkin Damping Uygulaması Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Granit

Konu: 6802.23 ve 6802.93 Tarife Alt Pozisyonu Altında Sınıflandırılan Çin Menşeli (Granit) İthalatına İlişkin Damping Uygulaması Hakkında

Duyuru Özeti:
 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2017/15 sayılı Tebliğ  ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 6802.23 ve 6802.93 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı  “granit” ürününe yönelik başlatılan ve T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasına ilişkin 2018/19 sayılı Tebliğ, 24.05.2018 tarihli 30430 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  

Yürütülen soruşturma sonucunda, mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptanmış olup,  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2012/14 sayılı Tebliğ  kapsamında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin mevcut haliyle uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.