6802.23 ve 6802.93 G.T.P. sinde Tanımlı “Granit” Cinsi Eşyaya Uygulanmakta Olan Önlem İçin Gözden Geçirme Soruşturması Açılması Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Granit 

Konu: 6802.23 ve 6802.93 G.T.P. sinde Tanımlı “Granit” Cinsi Eşyaya Uygulanmakta Olan Önlem İçin Gözden Geçirme Soruşturması Açılması Hakkında 

Duyuru Özeti:

“Bach Viet Co. Ltd.” firması tarafından yapılan başvuruya ilişkin gerçekleştirilen inceleme neticesinde söz konusu firmaya yönelik yeni ihracatçı için gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesini düzenleyen 2017/29 sayılı  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 15/12/2017 tarihli ve 30271 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Soruşturma konusu eşya, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2012/14 ve 2016/4 sayılı Tebliğler ile halihazırda ithalatında dampinge karşı önlem uygulanan 6802.23 ve 6802.93 G.T.P.sinde tanımlı “granit”ler olup, mevcut durumda Çin ve Vietnam (Vietnamdaki İki firma hariç) menşeli eşyalar için 174 USD/Ton dampinge karşı önlem uygulanmaktadır.

“Bach Viet Co. Ltd.” firması ve ortaklarının, Vietnam’da yerleşik bulunan önleme konu malın ihracatçı veya üreticileriyle bağlantılı olmadıkları ve önleme konu malı soruşturma dönemini müteakip Türkiye’ye ihraç ettikleri tespit edilmiş olup, adı geçen firmanın yaptığı başvuruların kabulü için yeterli bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca Vietnam menşeli söz konusu madde ithalatına ilişkin olarak, Yönetmeliğin 36 ncı maddesi çerçevesinde “Bach Viet Co. Ltd.” firması için yeni ihracatçı gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
 
Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.