55. Fasıl Altında Sınıflandırılan “Kesik Elyaf İpliği” Tanımlı Ürünlere Uygulanmakta Olan Damping Önlemlerinin Devamına Karar Verilmesi Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR:  Tekstil

Konu:  55. Fasıl Altında Sınıflandırılan “Kesik Elyaf İpliği” Tanımlı Ürünlere Uygulanmakta Olan Damping Önlemlerinin Devamına Karar Verilmesi Hk.

Duyuru Özeti:

55. fasıl altında sınıflandırılan ve “sentetik veya suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği)” tanımlı muhtelif ürünlerden Çin, Endonezya, Hindistan, Malezya, Pakistan, Tayland ve Vietnam menşeli olanları için değişen değerlerde dampinge karşı önlem uygulanmakta olup,

Bahse konu önlemlere ilişkin 2019/2 sayılı Tebliğ kapsamında, bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştı.

Yürütülen soruşturma sonucunda;

Mevcut önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptanmış ve  yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin Tebliğ eki bilgilendirme raporundaki tespitler ışığında, yenilenen tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

 
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net