5503.20.00.00.00 GTİP’inde Sınıflandırılan Çin Menşeli “Poliesterlerden Sentetik Devamsız Lifler-Polyester Elyaf”e Yönelik Nihai Gözden Geçirme Soruş
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Tekstil

Konu: 5503.20.00.00.00 GTİP’inde Sınıflandırılan Çin Menşeli  “Poliesterlerden Sentetik Devamsız Lifler-Polyester Elyaf”e Yönelik Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açılması Hakkında

Duyuru Özeti:
 

Yerli üretici Sasa Polyester Sanayi A.Ş. tarafından yapılan ve muhtelif firmalarca desteklenen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 5503.20.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu altında kayıtlı “poliesterlerden sentetik devamsız lifler (polyester elyaf)”e yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesine ilişkin 2018/20 sayılı Tebliğ, 24.05.2018 tarihli 30430 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünce 25/1/2018 tarihli ve 30312 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/1) vasıtasıyla mevcut önlemin yürürlükten kalkacağı ve ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

Mezkûr ilanı müteakip yerli üretim dalı tarafından iletilen başvuruların incelenmesi neticesinde, ÇHC menşeli önleme konu ürün için uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir NGGS açılmasını haklı kılacak bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu anlaşılmış olup, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile ÇHC menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir NGGS açılmasına karar verilmiştir.


Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.