5402.46 GTİP’inde Uygulanacak Teminat Oranları Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: 5402.46 GTİP'inde Uygulanacak  Teminat Oranları Hakkında

Duyuru Özeti:

Gümrükler Genel Müdürlüğü, “5402.46 pozisyonlu Poliesterlerden Kısmen Çekimli İpliklerin” ithalatında teminat şeklinde geçici önlem uygulanmasında farklı gümrük idarelerince farklı uygulamalar yapılması üzerine 31991857 sayılı dağıtımlı yazı hazırlamıştır.

Söz konusu yazıda, 5402.33 pozisyonunda tasnif edilen “PTİ” ürününde yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin söz konusu ürünün üretim sürecinde kullanılan yarı mamul “POY” (Poliesterlerden kısmen çekimli ipliği) ürünü ithal edilerek PTİ imal edilmesi suretiyle etkisiz kılındığına yönelik geçici belirlemeler yapılması üzerine çıkarılan, 201720 sayılı Tebliğ ile Tebliğe ekli tabloda GTİP, eşya tanımı ve menşe/çıkış ülkeleri belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında belirtilen oran veya tutarlarda teminat şeklinde geçici önlem yürürlüğe konulduğuna değinilmiştir.

Bakanlığa intikal eden olaylardan, bazı gümrük idarelerinde söz konusu teminatın Gümrük Kanunu 202 nci Madde çerçevesinde % 20 fazlası ile teminata bağlandığı, bazı idarelerde ise sadece tebliğde belirtilen oranlar üzerinden teminat alındığı tespit edilmiş olup, uygulamada yeknesaklığın sağlanması açısından, bir eşyanın ithalatında ilgili mevzuat hükümleri gereğince teminat şeklinde geçici önlem uygulandığı hallerde alınacak teminat miktarının o eşya için belirlenen geçici önlem miktarını geçmemesi talimatlandırılmıştır.
 
 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için aşağıdaki linki TIKLAYINIZ.