4804.11 Tarife Alt Pozisyonunda Sınıflandırılan “Elyaf Yüzey Kağıtları” Tanımlı Bazı Eşyaya İlişkin Dampinge Karşı Önlem Uygulanması Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Kağıt

Konu: 4804.11 Tarife Alt Pozisyonunda Sınıflandırılan “Elyaf Yüzey Kağıtları” Tanımlı Bazı Eşyaya İlişkin Dampinge Karşı Önlem Uygulanması Hakkında

Duyuru Özeti:

Finlandiya Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Polonya Cumhuriyeti ve Brezilya Federal Cumhuriyeti menşeli 4804.11.11.10.00, 4804.11.15.10.00, 4804.11.90.10.11 ve 4804.11.90.10.12 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında yer alan “metrekare ağırlığı 175 gramı geçmeyen beyazlatılmamış birincil elyaf yüzey (kraftlayner) kâğıtlar” ithalatına yönelik olarak başlatılan ve T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasına ilişkin 2018/12 sayılı Tebliğ, 19/04/2018 tarihli 30396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Bahse konu ürünün ithalatının dampingli olduğunun ve yerli üretim dalında maddi zarar tehdidine neden olduğunun tespit edilmesi üzerine, aşağıdaki tabloda GTİP’i, eşya tanımı, menşe ülkeleri ve firma unvanları belirtilen eşyanın ithalatında  tabloda gösterilen oranlarda dampinge karşı kesin önlemlerin uygulanmasına karar verilmiştir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.