4802 Tarife Pozisyonunda Yer Alan “Baskı ve Yazı Kağıtları” Cinsi Eşyalara Uygulanmakta Olan Gözetim Uygulamasının Kaldırılması Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Kağıt

Konu: 4802  Tarife Pozisyonunda Yer Alan “Baskı ve Yazı Kağıtları” Cinsi Eşyalara Uygulanmakta Olan Gözetim Uygulamasının Kaldırılması Hakkında 

Duyuru Özeti:

8/8/2015 tarihli ve 29459 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2015/6 sayılı Tebliğ kapsamında 4802 tarife pozisyonunda yer alan “Baskı ve Yazı Kağıtları” cinsi eşyalara ilişkin gözetim uygulamasının kaldırıldığına dair Tebliğ 07/12/2017 tarihli ve 30263 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile kaldırılmıştır.