4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hakkında Karar4760 Sayılı ÖTV kanununun 12.maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü :
3. (III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarları veya Bakanlar Kurulunca bunlara ilişkin belirlenen en son asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarları, ocak ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılır. Bakanlar Kurulu, uygulama dönemlerini gün veya ay olarak belirlemeye veya belirleyeceği mallar ve aylar itibarıyla yeniden belirlenmiş sayılan tutarların uygulanmamasına karar vermeye
yetkilidir.

III Sayılı Liste (B) CETVELİ
 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi
Oranı (%)

Asgari Maktu
Vergi
Tutarı (TL)

2402.10.00.00.11

Tütün içeren purolar

63

0,1325

2402.10.00.00.12

Uçları açık purolar

63

0,1325

2402.10.00.00.19

Sigarillolar

63

0,1325

2402.20

Tütün içeren sigaralar

63

0,1325

2402.90.00.00.00

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)

 

 

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

63

0,1325

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

63

0,1325

2403.10

İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin)
(2403.10.10.00.19 ve 2403.10.90.00.19 hariç)

63

0,1325

2403.10.10.00.19

Diğerleri
(Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olanlar)

63

0,1325

2403.10.90.00.19

Diğerleri
(Net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanlar)

63

0,1325

2403.99.10.00.00

Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

63

0,1325