4 Seri Nolu Transit Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hk. (Kapsamlı Teminat Devri)

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  4 Seri Nolu Transit Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hk. (Kapsamlı Teminat Devri)

Duyuru Özeti:

Eşyanın ortak transit rejimi ve ulusal transit rejimi çerçevesinde taşınmasında uygulanacak gümrük işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 4 Seri nolu Transit Rejimi Tebliği’nde bazı değişiklikler yapılmıştır.

Teminatlara İlişkin Genel Hususlar” başlıklı 4. Maddeye yapılan eklemeler ile bireysel teminat olarak nakit ve döviz teminat verilmesi kısıtlanmış, ayrıca Tebliğ kapsamındaki kapsamlı teminat mektuplarının, elektronik teminat sistemine dahil olan bankalar tarafından elektronik olarak verilebilmesine dair hüküm Tebliğe eklenmiştir.

(4/1) Ulusal ve ortak transit rejimlerinde teminat tek bir transit işlemini kapsayan bireysel teminat veya birden fazla işlemi kapsayan kapsamlı teminat şeklinde olabilir. Bireysel ve kapsamlı teminat türleri birlikte kullanılabilir. Ancak, ortak transit rejiminde bireysel teminat olarak nakit TL veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından kabul edilen dövizlerin kullanılmasına izin verilmez.

“(6) Bu Tebliğ kapsamındaki kapsamlı teminat mektupları, elektronik teminat sistemine dahil olan bankalar tarafından elektronik olarak verilebilir.

Kapsamlı teminat izninin iptali veya askıya alınması durumunda, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce, Gümrükler Genel Müdürlüğüne bilgi verilecektir.

Ortak Transit Rejimi Bireysel Teminat Mektubu ve Ortak Transit Rejimi Kapsamlı Teminat Mektubunda yer alan ülkelere Ukrayna eklenmiştir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Tebliğ’de yapılan değişikliklere dair Gümrükler Genel Müdürlüğü “Kapsamlı Teminat Devri” konulu bir yazı yayımlamıştır.

  • Kapsamlı teminat için Bakanlığın kurumsal internet sayfasında yayımlanan kılavuzda yer alan tabloya göre başvuru sahibinin şirket merkezinin ticaret siciline kayıtlı bulunduğu ilin karşısında yer alan Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinin belirlendiği,
  • Bununla birlikte, Bakanlığın kurumsal internet sayfasında yetkili Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri listesi yayımlanıncaya kadar kapsamlı teminat gümrük idaresi olarak Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün yetkili olmaya devam edeceği,

Bildirilmiştir.

Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net