3920 – 3921 Tarifesindeki Plastik Plaka/Folyo/Film/Şerit vb. Ürünlere İlişkin Gözetim Uygulaması Kapsamının Genişletilmesi Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Plastik

Konu:  3920 – 3921 Tarifesindeki Plastik Plaka/Folyo/Film/Şerit vb. Ürünlere İlişkin Gözetim Uygulaması Kapsamının Genişletilmesi Hk.

Duyuru Özeti:

2009/7 ve 2015/3 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında 3920 ve 3921 tarife pozisyonunda sınıflandırılan bazı ürünler gözetim uygulamasına tabi tutulmaktaydı.

27.08.2022 tarihli düzenleme ile;

2009/7 sayılı  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmış, ancak bu Tebliğ kapsamındaki 3920.20.21.00.11 ve 3920.20.21.00.19 GTİP’leri, 2015/3 sayılı Tebliğ kapsamına aktarılmıştır.

Öte yandan, söz konusu uygulamanın kapsamı da genişletilerek yeni tarife alt pozisyonları gözetim kapsamına alınmıştır.

Değişiklik sonrası 2015/3 sayılı Tebliğ kapsamında gözetime tabi tutulacak eşya aşağıdaki gibidir.

Yeni eklenen tarifeler sarı ile 2009/7 sayılı Tebliğ kapsamından aktarılan GTİP’ler yeşil ile belirtilmektedir.

 
G.T.İ.P.Eşyanın TanımıGümrük Kıymeti(ABD Doları/Ton)
3920.20.21.00.11Baskılı olanlar3.000
3920.2021.00.19Diğerleri3.000
3920.62.19.00.00Diğerleri (Yalnız bioryante polietilen tereftalat film)3.000
3920.69.00.00.00Diğer poliesterlerden olanlar (Yalnız bioryante polietilen tereftalat film)3.000
3921.90.10.00.00Poliesterlerden olanlar (Yalnız bioryante polietilen tereftalat film)3.000
3920.10Etilen polimerlerinden olanlar3.000
3921.19Diğer Plastiklerden olanlar5.000


Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]