“3915.10.00.00.00” GTİP’inde Sınıflandırılan Atıkların İthalatının Yasaklanması Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR:  Plastik Atıklar

Konu:  “3915.10.00.00.00” GTİP’inde Sınıflandırılan Atıkların İthalatının Yasaklanması Hk.

Duyuru Özeti:

Türkiye gümrük bölgesine girecek atıkların, çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esaslar 2021/3 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği ile düzenlenmekte, olup söz konusu Tebliğ’de bazı değişiklikler yapılmıştır.

3915.10.00.00.00 GTİP’li eşya söz konusu Tebliğ’in “İthali Yasak Diğer Atıklar Ek-2/B” listesine eklenmiştir.

Bahse konu GTİP daha öncesinde aynı Tebliğ’in “İthali Uygunluk Denetimine Tabi Atıklar” listesinde yer almaktaydı.

Tebliğe eklenen geçici maddeye göre; 3915.10.00.00.00 GTİP’li atıkların ithali, 18.05.2021 tarihinden önce  çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olunması şartıyla değişiklikten önceki hükümler doğrultusunda işlem görecektir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 

TÜİK verilerine göre ilgili GTİP’ten son 3 yılda gerçekleşen ithalat rakamları aşağıdaki gibidir.

Yıllar

İthalat $

2018

47 Milyon USD

2019

51 Milyon USD

2020

74 Milyon USD
Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net