3810.10.00.00.11 GTİP numaralı malın ÖTV ye tabi olup olmadığıT.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

16/05/2013

 

Sayı: 93767041-135[8-2013/23]-90

Konu: 3810.10.00.00.11 GTİP numaralı malın ÖTV ye tabi olup olmadığı

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda Vergi Dairesi Müdürlüğünün vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz belirtilerek, firmanızın kapasite raporuna ekletmiş olduğu 3810.10.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı metal yüzeyler için temizlik solüsyonu isimli malın ÖTV’ye tabi bir mal olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşünü talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

 

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun “Verginin Konusu” başlıklı 1 inci maddesinde; bu Kanuna ekli (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV’ye tâbi tutulmuştur. Ayrıca söz konusu madde hükmünde, Kanuna ekli listelerde yer alan malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde (T.G.T.C.) tanımlanan eşyalar olduğu belirtilmiştir.

 

Buna göre herhangi bir malın ÖTV’ye tabi olup olmadığına karar verebilmek için o malın T.G.T.C.’de yer alan G.T.İ.P. numarasının bilinmesi gerekmektedir. G.T.İ.P. numarası tespiti ise ÖTV Kanunu gereği Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yapılmaktadır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı G.T.İ.P. tespitlerini ise 10 ve 11 Seri No.lu Gümrük Tebliğleri (Tarife) uyarınca yapmaktadır.

Bu bağlamda, firmanız tarafından üretildiği ifade edilen ilgide kayıtlı özelge talep formuna konu mala ilişkin G.T.İ.P. numarası tespitinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ilgili birimine yaptırılarak bu malın ÖTV’ye tabi olup olmadığına karar verilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla firmanızca bahsi geçen gümrük tebliğlerine istinaden G.T.İ.P. numarası tespiti yaptırılacak malın, ilgide kayıtlı özelge talep formunuz ekindeki gümrük çıkış beyannamesinde 3810.10.00.00.11 olarak beyan ettiğiniz malla aynı mal olması halinde, söz konusu mal ÖTV Kanununa ekli listelerde yer almadığından, bu malın tesliminde ÖTV uygulanmayacağı tabiidir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.