2926.90.70.00.25 GTİP’inde Sınıflandırılan “Benzil Siyanit” in İthali Özel İzne Tabi Maddeler Kapsamına Alınması Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel 

Konu: 2926.90.70.00.25 GTİP’inde Sınıflandırılan “Benzil Siyanit” in İthali Özel İzne Tabi Maddeler Kapsamına Alınması Hakkında

Duyuru Özeti:

Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/4)’inde yapılan değişikliklere ilişkin 2018/24 sayılı Tebliğ, 14/04/2018 tarihli 30391 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bahse konu Tebliğ’in Ek-1’inde yer alan İthali Özel İzne Tabi Maddeler ve Müstahzarlar başlıklı tablosuna yapılan ekleme ile 2926.90.70.00.25 GTİP’inde Sınıflandırılan “Fenilasetonitril (Benzil Siyanit)” tanımlı eşya ithali özel izne tabi maddeler ve müstahzarlar kapsamına alınmıştır.
 
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.