29.06.2013 tarih ve 28692 sayılı Resmi Gazete içeriği: Süresi dolacak mevcut damping önlemleri, Akatyakıt harici ürünlerde tebliğ 1.1.2014 e ertelendi1-İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/11)

Açıklama: Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Tebliğin,  2014 yılının ilk yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemler ile sübvansiyona karşı telafi edici önlemin ilanını kapsamaktadır.

 Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemler ile sübvansiyona karşı telafi edici önlemin yürürlükte kalma süreleri, karşılarında belirtilen tarihlerde sona erecektir.

G.T.İ.P. *

Ürün

Menşe veya

İhracatçı Ülke

Önlemin Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve No’su

Tebliğ

No

Önlemin Bitiş Tarihi

5508

5509

5510

5511

(5509.52,5509.61,5509.91, 5510.20 haric)

Sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler

Çin Halk

Cumhuriyeti

12.1.2009/27108

2009/1

12.1.2014

Endonezya

Malezya

 

3920.62.19.00.00

 

 

Diğerleri

Çin Halk Cumhuriyeti

22.3.2009/27177

2009/8

22.3.2014

 

 

3920.69.00.00.00

 

 

Diğer poliesterlerdenolanlar

3921.90.10.00.00

Diğerleri

5603.14

 

Yalnız, poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmişdokumaya elverişli suni ve sentetik liflerden m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen dokunmamış mensucat

Çin Halk Cumhuriyeti

18.4.2009/27204

2009/12

18.4.2014

5503.20.00.00.00

Poliesterlerden sentetik devamsız lifler (polyester elyaf)

Hindistan

 

18.4.2009/27204

2009/13

18.4.2014

 

 

Çin Tayvanı

 

 

Tayland

4007.00

Vulkanize edilmişkauçuktan  iplik ve ipler

Malezya

18.6.2009/27262

2009/14

18.6.2014

8208.30.00.00.00

Yalnız 8509.40 gümrük tarife pozisyonlu gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılarda kullanılan kesici, doğrayıcı, öğütücü veya karıştırıcı uçlar.

Çin Halk Cumhuriyeti

18.6.2009/27262

2009/17

18.6.2014

3904.10.00.00.19

Yalnız süspansiyon tipipolivinil klorür

ABD

25.6.2009/27269

2009/18

25.6.2014

Almanya

 

İtalya

Romanya

 

 

 (*)Dampinge karşı önlemler ile sübvansiyona karşı telafi edici önleme konu olan eşyanın tarife pozisyonlarında ve bu pozisyonlar kapsamı madde tanımları ve/veya eşya sınıflandırmalarına ilişkin tarife tatbikatında meydana gelen değişiklikler, ilgili Tebliğler ile Resmi Gazete’de yayımlanmaktadır.

Tebliğin yayımı tarihinde(29.06.2013)yürürlüğe girmiştir.

Tebliğin tam metni için tıklayınız.

 


2- Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Açıklama: Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Tebliğ ile, Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de değişiklikler yapmıştır. Daha evvel de, söz konusu değişiklik tebliğinin taslağını yayımlamış ve gerekli yorumları yapmıştık. Yine yapılan değişiklikleri özetle bir bakarsakrsek:

  • Tebliğ eki listeler yeniden düzenlenmiştir.
  • Söz konusu tebliğin yürürlüğe giriş tarihi olan  01.07.2013 iptal edilmişyeni yürürlük tarihi  01.01.2014 olarak belirlenmiştir.
  • Sanayiciler, en fazla iki ithalatçıya yetki verebilmek suretiyle, uygunluk yazısı talebinde bulunabilirlerken, bu sayı üçe çıkarılmıştır.
  • Ek-1 kapsamındaki akaryakıt harici petrol ürünlerinin temininde, temin edilecek ürünün sevkiyat başına net 250 kilogramı aşmaması halinde uygunluk yazısından muaf olacağı hükme bağlanmıştır.
  • Ek-2 kapsamındaki akaryakıt harici petrol ürünlerinin yurt içinden temininde ve azami 250 kilogram kapasiteli ambalajlar içinde ithal edilen ürünler için uygunluk yazısından muaf olacağı hükme bağlanmıştır.
  • Uygunluk yazısı alımı için gerekli olan  “teyit yazısı” daha net olarak tanımlanmıştır. “ç) Kapasite raporunu düzenleyen sanayi odasından son altı ay içerisinde alınmış teyit yazısı (Ek- 4),”
  • Yurtiçi satışların, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na bildirimi ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

Tebliğin yayımı tarihinde(29.06.2013) yürürlüğe girmiştir.

Tebliğin tam metni için tıklayınız.