25.07.2013-28718M ve 26.07.2013-28719 tarih ve sayılı Resmi Gazete içerikleri:Brunei-Nijer-Burkina Faso vizeler kalktı, 5402.31 iplik damping.25.07.2013 tarih ve 28718 sayılı Mükerrer Resmi Gazete içeriği: 

Başlıklar:

1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brunei Darussalam Sultanlığı Hükümeti Arasında Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında karar – 2013/4922

2. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar – 2013/4995

3. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burkina Faso Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamillerinin Karşılıklı Olarak Vizeden Muaf Tutulmasına Dair Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar – 2013/5085

26.07.2013 tarih ve 28719 sayılı Resmi Gazete içeriği: 

Başlıklar:

1.    İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/16)


25.07.2013 tarih ve 28718 sayılı Mükerrer Resmi Gazete içeriği: 

1- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brunei Darussalam Sultanlığı Hükümeti Arasında Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında karar – 2013/4922

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Kararın konusu; adında anlaşıldığı üzere; ülkemiz ile Brunei Darussalem Sultanlığı arasındaki vizelerin karşılıklı olarak kaldırılmasıdır.

Anlaşma metnine ulaşmak için tıklayınız.

Kararın tam metni için tıklayınız.

2- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar – 2013/4995

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Kararın konusu; adında anlaşıldığı üzere; ülkemiz ile Nijer Cumhuriyeti arasındaki vizelerin, diplomatik pasaport hamilleri ile sınırlı olmak üzere karşılıklı olarak kaldırılmasıdır.

Anlaşma metnine ulaşmak için tıklayınız.

Kararın tam metni için tıklayınız.

3- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burkina Faso Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamillerinin Karşılıklı Olarak Vizeden Muaf Tutulmasına Dair Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar – 2013/5085

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Kararın konusu; adında anlaşıldığı üzere; ülkemiz ile Burkina Faso Hükümeti arasındaki vizelerin, diplomatik pasaport hamilleri ile sınırlı olmak üzere karşılıklı olarak kaldırılmasıdır.

Anlaşma metnine ulaşmak için tıklayınız.

Kararın tam metni için tıklayınız.

26.07.2013 tarih ve 28719 sayılı Resmi Gazete içeriği: 

1- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/16)

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Tebliğin amacı, 5402.31 gümrük tarife pozisyonu altında naylon veya diğer poliamidlerdentek katının her biri 50 Teksi geçmeyen tekstürize ipliklerin, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli olanlarının ithalatında halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesinin damping ve zararın devamına veya yeniden tekrarına yol açacağı gerekçesiyle bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmesidir.

Tebliğ, yayımı tarihinde (bugün) yürürlüğe girmiştir.

Tebliğin tam metni için tıklayınız.