23 üncü Fasıl Altında Sınıflandırılan Bazı Eşyaların KDV İstisnası Kapsamında Olup Olmadığı HakkındadırLutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel 


Konu: 23 üncü Fasıl Altında Sınıflandırılan Bazı Eşyaların KDV İstisnası Kapsamında Olup Olmadığı Hakkındadır


Duyuru Özeti:

 

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 27248142 sayılı dağıtımlı yazılarında: KDV Kanununun 13/ı maddesi kapsamındaki eşyaya uygulanması gereken KDV oranları ile bu ürünlerin KDV istisnası kapsamında olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanlığı ile yazışmalara yer verilmiş olup, Katma Değer Vergisi Kanununun 13/ı maddesinde ismen sayılan [örneğin tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, yemlik lahana vb] ürünlerin kullanım yerine/amacına bakılmaksızın istisna kapsamında mütalaa edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

 

Diğer taraftan, 23 üncü fasıl altında sınıflandırılan bazı eşyaların esas kullanımlarının hayvan beslenmesi olmasına karşın insan tüketimi veya sanayide de kullanılabildiğinden bahisle, konunun KDV karşısındaki durumu Maliye Bakanlığı’na sorulmuştur. Cevaben alınan yazıda söz konusu eşyalara ilişkin istisnanın gerekçesinin, tarımsal ve hayvansal üretimin desteklenmesi olduğu, dolayısıyla tarımsal amaç dışında kullanılan eşyaların Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin 1 numaralı fıkrasının (ı) bendinde yer alan istisnadan yararlanılmasının mümkün olmadığı; bu kapsamdaki ürünlerin tarımsal amaç dışında kullanılmayacağına dair ithalatçı firmadan bir dilekçe alınması kaydıyla bahse konu istisna kapsamında ithaline izin verilmesinde yasal açıdan bir sakınca olmadığı belirtilmektedir. 

 

 

 

Konuyla ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz