22.06.2013 tarih ve 28685 sayılı Resmi Gazete içeriği: Yer fıstığına ait gtip düzenlemesi!22.06.2013 tarih ve 28685 sayılı Resmi Gazete içeriği: Yer fıstığına ait gtip düzenlemesi!

1-İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar-2013/4796 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Kararla, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan 1202.42 ve 2008.11 tarife alt pozisyonları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Karar yayımı tarihinde(22.06.2013) yürürlüğe girmiştir.

Kararın tam metni için tıklayınız.

2- İthalat Rejimi Kararına Ek Karar-2013/4805

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Kararla, İthalat rejimi kararına ekli I sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.), ismi ve gümrük vergisi oranı (%) belirtilen maddelere ilişkin satırlar yürürükten kaldırılmıştır.

 

Aynı listeye aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu(G.T.İ.P.), ismi ve gümrük vergisi oranı (%) belirtilen maddelere ilişkin satırlar ilave edilmiş olup, söz konusu maddelerin ithalatında karşılarında gösterilen gümrük vergisi oranları uygulanacaktır.

Karar yayımı tarihinde(22.06.2013) yürürlüğe girmiştir.

Kararın tam metni için tıklayınız.