21.06.2013 tarih ve 28684 sayılı Resmi Gazete içeriği: Morityus tarife kont,teknik mevzuatlar-bakanlıklar,Hırvatistan tarife kontenjanı,ihracat iadesi1-Morityus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına Dair Tebliğ

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Tebliğin amacı, Morityus Cumhuriyeti menşeli bazı tarım ve işlenmiş tarıürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarını düzenlemektir.

Alınacak olan ithal lisansları ile ilgili önemli birkaç husus aşağıdaki gibidir.

– İthal lisansı başvuruları Ekonomi Bakanlığı’na yapılır.

– İthal lisansları, ithal lisansında belirtilen süre sonuna kadar geçerli olup, bu süre kesinlikle uzatılamaz.

– Gümrük beyannamesinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde tescil edilmiş olması şarttır.

– İthal lisansı kapsamındaki ithalatın doğrudan ithal lisansı sahibi firma tarafından yapılması zorunludur. İthal lisansları üçüncü kişilere devredilemez.

– İthal lisansı kapsamında yapılan ithalatta yükümlü tarafından ithal lisansının tarih ve sayısının gümrük beyannamesinin ilgili bölümüne kaydedilmesi zorunludur.

–  İthal lisansı firma nüshası ithalat işlemleri sırasında ilgili gümrük idaresince aranır.

–  ithal lisansına ilişkin revize talepleri Ekonomi Bakanlığı tarafından sonuçlandırılır.

–  İthal lisansının zayii (kaybolması veya kullanılamaz hale gelmesi) halinde, zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması halinde, Bakanlıkçüzerine “Zayiinden dolayı yeniden düzenlenmiştir” şeklinde şerh düşülerek, ithal lisansının kullanılmamış olan kısmı için yeni ithal lisansıdüzenlenebilir.

– Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansı firma nüshasının Bakanlığa iade edilmesi zorunlu değildir.

– İthal lisansına konu ithal işlemlerinde, tebliğ ile belirtilen hususlara aykırı davranıldığının denetim birimlerince tespiti halinde, Bakanlıkça ilgili ithal lisansı iptal edilir ve ilgili firmaya iptal işleminden itibaren 5 yıl süreyle bu Tebliğ çerçevesinde tarife kontenjanı tahsis edilmez.

Tarife kontenjanına konu liste için tıklayınız.

Tebliğin tam metni için tıklayınız.

2-Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Kararın Ekinde Yapılan Düzenlemenin Duyurulması Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/28)

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Tebliğin amacı, ihracatın artması amacıyla, teknik mevzuatları değerlendirerek hazırlayacak kurumlarda değişiklik yapılmasıdır. Yeni tablo aşağıdaki gibi olmuştur.

Avrupa Birliği Teknik Mevzuatı

Konu Başlığı

Koordinatör Kurumlar ve Çalışmalara Katkıda Bulunacak Diğer Kurumlar

12. Gıda Maddeleri 

   

     

– Emzik ve biberon başlığı

Koordinatör Kurum: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Katkıda Bulunacak Kurumlar: Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı

Koordinatör Kurumlar: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Katkıda Bulunacak Kurumlar: Ekonomi Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı

15. Tehlikeli Maddeler

– Deterjanlar

Koordinatör Kurum: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Katkıda Bulunacak Kurumlar: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı

Koordinatör Kurum: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Katkıda Bulunacak Kurumlar: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı

19. Ticarette Teknik Engellerin Kaldırılmasına İlişkin Genel Hükümler

– Genel Ürün Güvenliği

Koordinatör Kurum: Ekonomi Bakanlığı

Katkıda Bulunacak Kurumlar: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı

Koordinatör Kurumlar: Ekonomi Bakanlığı , Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Katkıda Bulunacak Kurumlar: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

23. Oyuncaklar

Koordinatör Kurum: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Katkıda Bulunacak Kurum: Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı

a) Yukarıda yer alan tablonun (19) numaralı satırı 11/4/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

     Tablonun diğer satırları  31/10/2013 tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Tebliğin tam metni için tıklayınız.

3-Hırvatistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Tebliğin konusu, Hırvatistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş TarıÜrünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin yürürlükten kaldırılmasıdır.

Tebliğ; 1/7/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğin tam metni için tıklayınız.

4-Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları ile İlgili Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 17/6/2013 Tarihli ve 2013/4 Sayılı Kararı

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Karar amacı,  Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Kararın onaylanması ile ilgilidir.

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ödenekleri çerçevesinde karşılanmak üzere; aşağıdaki tabloda yer alan ürünlerin ihracatında, yine tabloda belirtilen ihracat iade miktarları, azami ödeme oranları ve miktar barajları dikkate alınarak, ihracat iadesi yardımı sağlanacağı hükme bağlanmıştır. İlgili firmalar, daha detaylı bilgi için, mevzuatın tam metnine bakabilirler.

SIRA NO 

MADDE ADI

ARMONİZE GTİP

İHRACAT İADE MİKTARI

MİKTAR BARAJI

AZAMİ ÖDEME ORANI

1

Kümes hayvanları etleri (sakatatlar hariç)

02.07 (0207.13.91,99; 0207.14.91,99; 0207.26.91,99; 0207.27.91,99; 0207.43; 0207.44.91,99; 0207.45.93,95,99; 0207.53; 0207.54.91,99; 0207.55.93,95,99; 0207.60.91,99 hariç)

350 ¨/Ton

41%

15%

2

Yumurta

407

30 ¨/1000 Adet

65%

10%

3

Bal

409

120 ¨/Ton

32%

5%

4

Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten çiçekler ve tomurcuklar

0603.11,12,13,14,15,19

370 ¨/Ton

40%

10%

5

Sebzeler (pişirilmemiş, buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş) (dondurulmuş)

07.10 (0710.10 hariç)

145 ¨/Ton

45%

12%

6

Kurutulmuş sebzeler (bütün halde, kesilmiş, dilimlenmiş, kırılmış veya toz halinde, fakat başka şekilde hazırlanmamış)

7,12

670 ¨/Ton

40%

10%

7

Meyveler ve sert çekirdekli meyveler (pişirilmemiş, buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş, dondurulmuş )

8,11

140 ¨/Ton

45%

8%

8

Zeytinyağı

15,09

50 ¨/Ton

100%

2%

9

Kümes hayvanları etinden, sakatatından yapılmış sosisler ve benzeri ürünler ile kümes hayvanları etinden hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünler

1601.00.99; 1602.31,32

450 ¨/Ton

50%

10%

10

Hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar

16,04

450 ¨/Ton

100%

5%

11

Çikolata ve kakao içeren gıda müstahzarları

18,06

215 ¨/Ton

48%

6%

12

Makarnalar

19,02

120 ¨/Ton

32%

10%

13

Bisküviler, gofretler, kekler

1905.31,32; 1905.90.45; 1905.90.60.00.14

215 ¨/Ton

18%

8%

14

Dondurulmuş meyve ve sebze ile meyve ve sebze işlemesanayiine dayalı gıda maddeleri

20.01, 20.02, 20.03, 20.04, 20.05, 20.06, 20.08 (2008.11; 2008.19.11; 2008.19.13.00.11; 2008.19.19.00.14,39,49; 2008.19.91,99; 2008.19.93.00.11; 2008.19.95.00.14,39,49 hariç)

135 ¨/Ton

100%

8%

15

Reçel, jöle, marmelat, meyve veya sert kabuklu meyve püreleri veya pastları

20.07 ( 2007.99.20; 2007.99.97.00.18 hariç)

115 ¨/Ton

35%

5%

16

Meyve suları ve sebze suları, meyve nektarları

20,09

270 ¨/Ton

15%

12%

Kararın tam metni için tıklayınız.