2022/18 Sayılı Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğde Yapılan Değişiklikler Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR:  Tekstil/Konfeksiyon/Deri

Konu:  2022/18 Sayılı Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğde Yapılan Değişiklikler Hk.

Duyuru Özeti:

Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine ilişkin 2022/18 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğinin ithalat denetime tabi ürünler listesinde yer alan


  • 6201.12.10.00.14” ibaresi “6201.30.10.00.14” olarak,
  • 6201.13.90.00.13” ibaresi “6201.40.90.00.13” olarak,
  • 6201.92.00.00.18” ibaresi “6201.30.10.00.19” olarak değiştirilmiş,
  • 6206.40.00.00.12” ve “6206.40.00.00.13” GTİP numaralı maddeler yürürlükten kaldırılmış,
  • 6206.40.00.00.11” GTİP numaralı madde “6206.40.00.00.00/ Sentetik veya Suni Liflerden”  olarak değiştirilmiş,
  • 6201.30.90.00.19” GTİP numaralı madde eklenmiştir.
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Not : 2022 yılı itibarıyla Türk Gümrük Tarife Cetvelinde korelasyona uğrayan GTİP’lerin ilgili Tebliğ kapsamında yer alması uyumsuzluğa sebebiyet verdiğinden, yapılan bu değişiklik ile gerekli düzeltmeler yapılmıştır.  
 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net