2020 Yılı Usulsüzlük Cezası, Fazla Mesai Ücretleri ve Geri Verme/Kaldırmaya Yetkili İdarelerin Belirlenmesi Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu: 2020 Yılı Usulsüzlük Cezası, Fazla Mesai Ücretleri ve Geri Verme/Kaldırmaya Yetkili İdarelerin Belirlenmesi Hk.

Duyuru Özeti:
 

Gümrük Kanununun 241. Maddesi kapsamında uygulanan usulsüzlük cezası 2020 yılı için 159 TL olarak belirlenmiştir.

* Bahse konu ceza daha öncesinde 130 TL olarak uygulanmaktaydı.

Normal çalışma saatleri dışında çalışma yapılmasının talep edilmesi halinde, fazla çalışma ücreti;


  • İhracat için saat başına 14,70 TL, diğer işlemler için 34,32 TL,
  • Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına ihracat için 34,32 TL, diğer işlemler için 53,93 TL
olarak uygulanacaktır.

Öte yandan, gümrük vergilerinin geri verilmesi ve kaldırılmasında yetkili gümrük idareleri, geri verme veya kaldırmaya ilişkin tutara göre belirlenmekte olup, söz konusu tutarlar da her yıl yeniden değerleme oranında arttırılmaktadır.

Buna göre;


  • 277.000 TL'ye kadar olan geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya ilgili gümrük müdürlükleri,
  • 1.418.000 TL'ye kadar olan geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya gümrük ve muhafaza başmüdürlükleri  *
  • 1.418.000 TL'nin üstündeki geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya ise Müsteşarlık *
* Yönetmelik metninde değişiklik yapılmamakla birlikte, gümrük ve muhafaza başmüdürlükleri ibaresinden “Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün, Müsteşarlık ibaresinden ise “Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü” nün anlaşılması gerektiği değerlendirilmektedir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ. 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net