2019/4 Sayılı Gözetim Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Led Ampüller/Modüller

Konu:  2019/4 Sayılı Gözetim Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hk.

Duyuru Özeti:

2022 yılında Türk Gümrük Tarife Cetvelinde önemli miktarda GTİP değişime/korelasyona tabi tutulmuştu. Bu değişikliklerle uyumlu olarak muhtelif kıymet kriterli Gözetim Tebliğlerinin eki tablolarda da değişime gidilmiştir.

Bu kapsamda 2019/4 sayılı Tebliğde yer alan tabloda değişiklik yapılmış olup, “Led Ampüller”deki korelasyon kaynaklı GTİP değişikliğinin yanı sıra, 8539.51.00.00.00 GTİP’inde sınıflandırılan “Led Modüllerin” de Tebliğ kapsamına alındığı görülmektedir.

Değişimleri gösterir karşılaştırmalı tablolara aşağıda yerilmektedir.
 

ESKİ TABLO

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Kg*)

8539.50.00.00.00

LED ampuller

14


YENİ TABLO

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Gümrük Kıymeti
(ABD Doları/Kg*)

8539.51.00.00.00

Led modüller

14

8539.52.00.00.00

Led ampuller

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 

Not :18.01.2022 tarihli Resmi Gazete’de yer alan bazı değişikliklerle muhtelif Gözetim Tebliğlerinin  1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının)” ibaresi yürürlükten kaldırılmasına rağmen, 2019/4 sayılı bu Tebliğde böyle bir değişiklik yapılmamış olup, (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ibaresi Tebliğ metninde yer almaya devam etmektedir.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net