2018 Yılı Nisan Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listeleri Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: 2018 Yılı Nisan Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listeleri Hakkında

Duyuru Özeti:

24/05/2018 tarihli 30430 sayılı Resmi Gazete’de Ekonomi Bakanlığınca hazırlanan 2 farklı Tebliğ yer almaktadır. Bahse konu  tebliğlerde 2018 yılı Nisan ayına ait düzenlenen veya iptal edilen Yatırım Teşvik Belgelerinin detayları listeler halinde yayımlanmış olup, başlıklarına aşağıda yer verilmiştir. 

• 2018 Yılı Nisan Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
 
• 2018 Yılı Nisan Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi