2016/9077 İthalat Rejimi Kararına Ek KararLutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

2016/9077 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile;
1207.60.00.00.00 GTİP'te yer alan Aspir tohumunun gümrük vergisi oranı Gürcistan ve Bosna Hersek hariç tüm ülkeler için  % 4 'ten %23,4 'e yükseltilmiştir.
1512.11.99.00.00 GTİP'teyer alan Aspir Yağının gümrük vergisi oranı Bosna-Hersek hariç tüm ülkeler için % 12'den % 36'a yükseltilmiştir.
1512.19.90.00.11 GTİP'te yer alan Ayçiçeği tohumu yağının g
ümrük vergisi oranı Bosna-Hersek hariç tüm ülkeler için % 50'den % 67,50 'e yükseltilmiştir.
1512.19.90.00.19 GTİP'te yer alan Aspir yağının gümrük vergisi oranı Bosna-Hersek hariç tüm ülkeler için % 24' ten % 67,50 'e yükseltilmiştir.

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz