2013 Yılı Haziran Ayı Gümrük İşlem Süreleri YayımlandıT.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

 
Gümrük İşlem Süreleri
 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünce gümrük işlem süreleri dönemsel olarak ölçülmekte ve kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
 
I- 2013 yılı Haziran ayı ihracat işlemleri aşağıdaki sürelerde tamamlanmıştır.
 
İhracatta işlem süresi, ihracat beyannamelerinin onaylandığı zamandan başlamakta, gümrük müdürlüğünce gerçekleştirilen kontrol ve muayene işlemlerinin bitirilmesine kadar olan süreyi içermektedir.
 

 

Süre/Hat

Kırmızı Hat

%

Mavi Hat

%

Sarı Hat

%

Toplam

İlk yarım saat

1.653

10

75.293

97

125.933

76,83

202.879

78,81

İlk 4 saat

10.219

63

76.655

99

158.254

96,55

245.128

95,22

İlk 24 Saat

13.530

83

77.010

100

161.726

98,67

252.266

97,99

24 -48 saat

1.589

10

71

0

800

0,49

2.460

0,96

48 -72 saat

562

3

41

0

456

0,28

1.059

0,41

72 -96 saat

263

2

29

0

242

0,15

534

0,21

96 -120 saat

125

1

18

0

118

0,07

261

0,10

120 -168 saat

122

1

42

0

233

0,14

397

0,15

168 -240 saat

71

0

12

0

175

0,11

258

0,10

240 saat üstü

34

0

21

0

152

0,09

207

0,08

Toplam 

16.296

100

77.244

100

163.902

100

257.442

100
 
Haziran ayında gümrük işlem sürecinin başladığı andan itibaren işlem gören ihracat beyannamelerinin, %79’unun işlemleri ilk yarım saatte, %95’inin işlemleri ise ilk dört saatte sonuçlandırılarak ülkeyi terk edebilir duruma gelmiştir.
 
İşlem Süresi

Toplam Beyanname Sayısı

%

İlk 1 Dakika

159.818

62,08

İlk 5 Dakika

172.928

67,17

İlk 10 Dakika

183.617

71,32

İlk 20 Dakika

195.156

75,81
 
Haziran ayında gümrük işlem sürecinin başladığı andan itibaren işlem gören ihracat beyannamelerinin %62’sinin işlemleri ilk bir dakikada sonuçlandırılarak ülkeyi terk edebilir duruma gelmiştir.
 

 
II-  2013 yılı Haziran ayı ithalat işlemleri aşağıdaki sürelerde tamamlanmıştır.
 
İthalattaki işlem süresi; gümrük beyannamelerinin onaylandığı zamandan başlamakta, gümrük müdürlüğünce gerçekleştirilen kontrol ve muayene işlemlerinin bitirilmesi ve ardından vergilerinin ödenmesine kadar olan süreyi kapsamaktadır.
 

Süre/Hat

Kırmızı Hat

%

Mavi Hat

%

Sarı Hat

%

Toplam

%

İlk yarım saat

370

0,83

27.369

37,29

4.840

3,25

32.579

12,20

İlk 8 saat

14.257

31,98

58.425

79,60

75.398

50,61

148.080

55,47

İlk 24 Saat

21.713

48,71

66.548

90,67

107.834

72,38

196.095

73,46

24 -48 saat

10.334

23,18

2.859

3,90

17.786

11,94

30.979

11,60

48 -72 saat

3.603

8,08

1.962

2,67

8.801

5,91

14.366

5,38

72 -96 saat

3.643

8,17

1.061

1,45

6.286

4,22

10.990

4,12

96 -120 saat

1.948

4,37

370

0,50

2.822

1,89

5.140

1,93

120 -168 saat

1.775

3,98

342

0,47

2.728

1,83

4.845

1,81

168 -240 saat

873

1,96

139

0,19

1.410

0,95

2.422

0,91

240 saat üstü

687

1,54

118

0,16

1.308

0,88

2.113

0,79

Toplam 

44.576

100

73.399

100

148.975

100

266.950

100
 
Haziran ayında gümrük işlem sürecinin başladığı andan itibaren ithalatta işlem gören gümrük beyannamelerinin; % 55’inin işlemleri ilk sekiz saatte, %73’ünün işlemleri ise ilk 24 saat içinde tamamlanarak eşyası teslim edilebilir hale gelmiştir. İlk 24 saat itibariyle bu oran fiziki kontrole tabi tutulan beyannameler için %49, belge kontrolüne tabi tutulan beyannameler için %72, basitleştirilmiş usulde işlem gören beyannameler için ise %91 olarak gerçekleşmiştir.
 
İşlem Süresi

Toplam Beyanname Sayısı

%

İlk 1 Dakika

7.512

2,81

İlk 5 Dakika

9.635

3,61

İlk 10 Dakika

15.095

5,65

İlk 20 Dakika

24.315

9,11
 
 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.