2013/15 Sayılı Genelgede (Hariçte İşleme Rejimine Konu Eşyanın Ayniyet Tespiti) Değişiklik Yapılması Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel 

Konu: 2013/15 Sayılı Genelgede (Hariçte İşleme Rejimine Konu Eşyanın Ayniyet Tespiti) Değişiklik Yapılması Hakkında

Duyuru Özeti:

Hariçte işleme rejimine konu eşyanın ayniyet tespiti konulu 2013/15 sayılı Genelgede yapılan değişikliklere 2018/5 sayılı Genelge de yer verilmektedir.

Bahse konu Genelgenin, 3 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 4 üncü ve 5 inci maddeler eklenmiş ve diğer madde numarası buna göre teselsül ettirilmiştir.

  • “4-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi kişiler ile Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliğinde (Sıra No:1) belirtilen kolaylıklardan faydalanma hakkı bulunan tüm yükümlüler tarafından beyan edilen eşyanın, fiziki kontrolü gerektirir özel durumlar hariç olmak üzere, sadece ayniyet tespiti gerekçesiyle kırmızı hatta yönlendirilmemesi gerekmektedir.
  • 5-Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından beyan edilen eşyanın, fiziki kontrolü gerektirir özel durumlar hariç olmak üzere, sadece ayniyet tespiti gerekçesiyle kırmızı hatta yönlendirilmemesi gerekmektedir.”

 

Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için aşağıdaki linki TIKLAYINIZ.