2 Seri Nolu Gümrük Muafiyeti Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hk. (Özel Nakil Vasıtaları/Engelli Araçlar

İLGİLİ SEKTÖR:  Özel Nakil Vasıtaları/Engelli Araçları

Konu:  2 Seri Nolu Gümrük Muafiyeti Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hk. (Özel Nakil Vasıtaları/Engelli Araçları)

Duyuru Özeti:

Gerçek kişiler tarafından serbest dolaşıma giriş talebinde bulunulacak şahsi eşya, genel amaçlarla serbest dolaşıma girecek diğer eşya, işyeri nakli suretiyle serbest dolaşıma girecek sermaye malları ve diğer malzemeler, engellilerin kullanımına mahsus eşya ile kriz hallerinde zarar görenlere gönderilen eşyanın serbest dolaşıma girişi esnasında muafiyet tanınacak halleri ve bu muafiyetin kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar 2 Seri Nolu Gümrük Muafiyet Tebliği ile düzenlenmektedir.

Söz konusu Tebliğde bazı değişiklikler yapılmıştır.
 
  • Çift uyruklu kişiler motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarını gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokamayacaktır,
  • Özel tertibatlı engelli aracı için araç Türkiye’ye getirilmeden önce, engelli araç ithal sistemi üzerinden komisyona katılım amacıyla ön başvuru yapılacaktır.
  • Engelliler tarafından kullanılmak üzere serbest dolaşıma sokulan aracın, özel surette imal edilmiş hareket ettirici tertibatının bulunması gerekecektir.
  • Kullanılmış motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarının serbest dolaşıma girişinde trafik şahadetnamesi notere gönderilecektir.
  • Kriz hali nedeniyle, kriz halinden etkilenen bölgeye yurt dışından insani amaçla gönderilen temel ihtiyaç maddeleri ile diğer eşya için Gümrük Yönetmeliğinin 169 uncu maddesi uyarınca elektronik ortamda sözlü beyan verilmesi gerekecektir.
  • Milli savunma ve iç güvenlik kapsamında nakil vasıtalarının serbest dolaşıma giriş işlemlerinde Ankara Gar, Yeşilköy, Gebze, İzmir Yolcu Salonu, Mersin ve Dilovası Gümrük Müdürlüğü yetkili olacaktır.
  • Deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hâle gelen aracın hurdaya çıkarılması halinde, gümrüğe terk edilmesi durumunda gümrük vergileri aranmaksızın, gümrüğe terk edilmemesi durumunda ise gümrük vergilerinin ödenmesi koşuluyla yeniden muafiyetten faydalanılabilecektir.
 
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]
 
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz