19.07.2013 tarih ve 28712 sayılı Resmi Gazete içeriği: Akaryakıt üretici ve ithalatçılarını ilgilendirmektedir.19.07.2013 tarih ve 28712 sayılı Resmi Gazete içeriği: Benzin türleri, nafta (hammadde, solvent nafta hariç), gazyağı, jet yakıtı, motorin türleri, fuel-oil türleri ile biodizel üretici, ithalatçılarını ilgilendirmektedir.)

 

 

Mevzuat Başlıkları

1- Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/6/2013 Tarihli ve 4460-8 Sayılı Kararı

 

 

1- Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Yönetmelikle; yurt içinde pazarlanacak akaryakıta ulusal marker eklenmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.

 

(Ulusal marker: Akaryakıta; rafineri çıkışında, gümrük girişinde, sanayide yan ürün olarak veya diğerşekillerde üretilen veya tasfiye edilmiş kaçak akaryakıttan teknik düzenlemelere uygun olan akaryakıta veya benzin türlerine harmanlanacak etanole ticari faaliyete konu edilmeden önce eklenecek ve akaryakıtın özelliklerini bozmayacak niteliği haiz kimyasal ürünü ifade eder.)

 

Yapılan değişikliklere ait özet tablo için tıklayınız.

 

Yönetmelik yayımı tarihinde(bugün) yürürlüğe girmiştir.

 

Yönetmeliğin tam metni için tıklayınız.

 

2- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/6/2013 Tarihli ve 4460-8 Sayılı Kararı

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Kararla, yukarıda belirttiğimiz Ulusal marker uygulaması ile ilgili değişiklikler genişletilerek, konuyla ilgili karara da eklenmiş ve gerekli değişiklikler yapılmıştır.

Özellikle akaryakıt ile ilgili, bağımsız gözetim firmalarına ilişkin usul ve esaslar noktasında detaylı bilgiler karara eklenmiştir. Eklenen Bağımsız gözetim firmaları ile ilgili maddenin ise (6.madde) 01/09/2013 tarihinde yürürlüğe gireceği de yine hükme bağlanan konular arasında yer almaktadır.

Kararın, ncı maddesi 1/9/2013 tarihinde, diğer maddeleri yayımlandığı tarihte(bugün) yürürlüğe girecektir.

Bu manada; “Petrol Piyasası Bilgi Sistemi” aracılığıyla elektronik imza kullanılarak ilgili lisans sahipleri tarafından Kuruma yapılacak bildirim yükümlülükleri de 1/9/2013 tarihinde başlamış olacağı hükme bağlanan bir başka konudur.

Kararın tam metni için tıklayınız.