17.05.2013 tarih ve 28650 sayılı Resmi Gazete içeriği: Eximbank 2013 Yılı Ülke Limitleri Listesi, susam tohumu gözetim tutarları yükseltildi.1-Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin Yabancı Ülkelere Yönelik Nakdi ve Gayrinakdi Resmi Destekli İhracat Kredileri ile İki Yıl ve Daha Uzun Vadeli Sigorta İşlemlerine İlişkin Türk Eximbank 2013 Yılı Ülke Limitleri Listesinin OnaylanmasıHakkında Karar-2013/4633

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Kararın konusu, Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme Kurulu tarafından yabancı ülkelere yönelik nakdi ve gayrinakdi resmi destekli ihracat kredileri ile iki yıl ve daha uzun vadeli sigorta işlemlerine ilişkin olarak 2013 Yılı Programında belirlenen Türk Eximbank 2013 Yılı Ülke Limitleri Listesinin onaylanmasıdır.

İlgili “Ülke Limitleri Listesi'”ne ulaşmak için tıklayınız.

Kararın tam metni için tıklayınız.

 


2- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/13)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Tebliğin amacı, 1/3/2007 tarihli ve 26449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/13)’in 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablonun, aşağıdaki şekilde değiştirilmesidir. Susam tohumuna ait gözetim tutarları yükseltilmiştir.

             G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

CIF Kıymet

(ABD Doları/Brüt Ton)

1207.40.90.00.11

Ham

1.700 (Daha evvel 1.300 dü)

1207.40.90.00.12

Soyulmuş

2.400 (Daha evvel 1.900 dü)

Tebliğ yayımı (17/05/2013) tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğin tam metni için tıklayınız.