15.03.2013 tarih ve 28588 sayılı Resmi Gazete içeriği ve Gümrük,Risk Analizi ve Sonradan Kontrol Uygulamaları ToplantısıLutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

15.03.2013 tarih ve 28588 sayılı Resmi Gazete içeriği

ve

“GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE RİSK ANALİZİ VE SONRADAN KONTROL UYGULAMALARI TOPLANTISI”

1- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/3)

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Daha evvelinden de transmisyon kolanlarının bir kısım gtip’sinde geçerli olan damping vergisi uygulamasına yine aynı hadler üzerinden devam edeceği hükme bağlanmıştır. Damping marjları ve gtiplerde bir değişiklik bulunmamaktadır. Tablo aşağıdaki gibi olup, tebliğ yayım tarihi olan bugün itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Tebliğin tam metni için tıklayınız.

 

 

2- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/4)

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ(2012/9) ile demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular ve içi boş profillerin bir kısım gtipleri ile ilgili başlatılan damping soruşturması sonuçlanmış ve aşağıdaki tablodaki şekliyle damping uygulanmasına karar verilmiştir.Tebliğ yayım tarihi olan bugün itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Tebliğin tam metni için tıklayınız.

 

 

3- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/5)

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2012/19) ile ateşe dayanıklı tuğlalar ve kromit tuğları ile ilgili başlatılan  damping soruşturma tamamlanmış olup, aşağıdaki tabloda bulunan şekliyle damping vergisinin devamına karar verilmiştir. Gtip ve damping marjlarında bir farklılık yoktur. Daha evvel uygulandığı şekliyle damping uygulaması devam edecektir. Tebliğ yayım tarihi olan bugün itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Tebliğin tam metni için tıklayınız.

 

 

“GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE RİSK ANALİZİ VE SONRADAN KONTROL UYGULAMALARI TOPLANTISI”

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi ve buna paralel olarak işlem hızının artırılması için hayata geçirilen risk analizine dayalı “sonradan kontrol” uygulamasına yönelik, üyelerimizi bilgilendirmek ve uygulamada karşılaşılan sorunları aydınlatmak amacıyla, 22 Mart 2013 Cuma günü, aşağıda yer alan program çerçevesinde bir toplantı düzenlenecektir.

 

Söz konusu toplantıya, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nden konunun uzmanı yetkililer konuşmacı olarak iştirak edeceklerdir.

 

Bu itibarla, 22 Mart 2013 Cuma günü Odamız 5. Kat Meclis Salonu’nda düzenlenecek olan“Gümrük ve Dış Ticaret İşlemlerinde Risk Analizi ve Sonradan Kontrol Uygulamaları Toplantısı”na kayıt için, Ad-Soyad, firma bilgileri ve e-posta bilgilerinizi aşağıdaki e-posta adresimize ya da (212) 520 10 26 no’lu faksa en geç 21 Mart 2013 tarihi mesai bitimine kadar iletmenizi rica eder, saygılar sunarız.

Programın Amacı

Gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi ve buna paralel olarak işlem hızının artırılması için hayata geçirilen risk analizine dayalı “sonradan kontrol” uygulamasına yönelik, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerinin ele alınarak, uygulamaya yönelik üyelerimizin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

YER 

İTO Merkez Bina 5. Kat Meclis Salonu

TARİH / SAAT            

22 Mart 2013 Cuma / 13.30 – 17.30

OTURUM BAŞKANI

Prof. Dr. Kerem Alkin-İTİCÜ Öğretim Üyesi

KONUŞMACILAR

Ali Toksöz-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Genel Müdür Yardımcısı

Tevfik Usta-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü

M. Cüneyt Solak– İTO 26 No’lu Gümrük Müşavirleri Meslek Komitesi Başk.

KATILIM

Katılım ücretsizdir.

BİLGİ İÇİN

Osman Bozkurt

Tel       : 212 455 61 89         

E Posta: [email protected]

Fax      : 212 520 10 26

 

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Paylaş: Facebook Paylaş: Google+ Paylaş: Twitter