11.08.2013 tarih ve 28732 sayılı Resmi Gazete içeriği:Alkollü İçkilerin İç- Dış Tic.değ.,Alkollü İçki Ambalajları Üzerine Konulacak Uyarı Mesajları.11.08.2013 tarih ve 28732 sayılı Resmi Gazete içeriği: 

Başlıklar:

1. Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2. Alkollü İçki Ambalajları Üzerine Konulacak Uyarı Mesajlarıyla İlgili Tebliğ


1- Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Yönetmelik ile yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir:

a. Alkollü içki kategorisindeki ürünlerin işlenmesi sonucunda elde edilen alkolsüz içeceklerin doğrudan ürün ile temas eden iç  ambalajlarının veya bu ambalaja yapıştırılmış etiketlerinin üzerinde; içeriğinde alkol kalmış ise alkol miktarı, alkol kalmamış ise alkolün tamamen uzaklaştırıldığı hususu yazı ile belirtilecek.  

     Alkol kalmış ise miktarının, alkol kalmamış ise “Alkolü tamamen uzaklaştırılmıştır.” şeklindeki bilginin belirtilmesine yönelik yazının şekil ve boyutunda, Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nde yer alan zorunlu etiket bilgilerinin bildirim şekli esas alınacak.

b. Yasal düzenlemeler uyarınca gerçekleştirilen eğitim amaçlı çalışmalar hariç olmak üzere; onsekiz yaşını doldurmamış kişiler, alkollü içkilerin üretiminde, pazarlanmasında, satışında ve açık sunumunda bundan böyle çalıştırılamayacak. Fakat bu yönetmeliğin yayımlandığı tarih itibariyle onsekizyaşını doldurmamış kişileri  çalıştıranlar, 11/6/2014 tarihine kadar bu kişileri çalıştırmaya devam edebilecekler.

c. Alkollü içkilerin marka, tanıtıcı ve ayırt edici hiçbir işareti, alkolsüz içki ve sair ürünlerde kullanılamayacak. Hukuki veya fiili bir bağlantı ya da menfaat bağı olup olmadığı hususlarından birinin mevcudiyeti bu hükme aykırılık için yeterli kabul edilecek.

d. Alkolsüz içki ve sair ürünlerin marka, tanıtıcı ve ayırt edici hiçbir işareti alkollü içkilerde kullanılamayacak. Hukuki veya fiili bir bağlantı ya da menfaat bağı olup olmadığı hususlarından birinin mevcudiyeti bu hükme aykırılık için yeterli kabul edilecek.

e. Üretim, ithalat, dağıtım ve perakende satış faaliyetinde bulunan firmalar, faaliyet sahalarına giren ürünler üzerinde eşdeğer sorumluluk taşırlar hükmü getirilerek, sorumluluklar eşitlendi. Bu iştigal konusundaki tüm firmaların eli, taşın altına konmuş oldu.

f. Yönetmelikteki ilgili gereklilikleri taşımayan mevcut ürünler, 10 ay içinde söz konusu hükümlere uygun hale getirilecek. Uygun olmayan ürünler, bu tarihten itibaren piyasaya arz edilemeyecek.

Yönetmelik, yayımı tarihinde(bugün) yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin tam metni için tıklayınız.

2- Alkollü İçki Ambalajları Üzerine Konulacak Uyarı Mesajlarıyla İlgili Tebliğ

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Tebliğin amacı,alkollü içki ambalajları üzerine konulacak sağlık uyarılarına ilişkin hususları düzenlemektir.

Yapılan düzenlemeler genel itibariyle aşağıdaki gibidir.

a. Piyasaya arzına izin verilen alkollü içkilerin tabanı hariç iç ve dış ambalajlarında, aşağıda yer alan üç adet grafik uyarı mesajı ve bir adet yazılı uyarı mesajı birlikte kullanılacak ve uyarı mesajı taşımayan alkollü içkiler iç piyasaya arz edilemeyecek ve satılmayacaktır.  Rakam metni koyu, diğer kısımlar ilk harf büyük devamı küçük harflerle ve normal cümle şeklinde yazılacaktır.

b. Uyarı mesajları, herhangi bir şekilde saklanamaz, kapatılamaz veya kesilemez. 

c. Uyarı mesajları, bandrol, pul ve benzeri ilaveler üzerine yazılamaz. 

d. Uyarılar, sabit ve silinemez olarak basılmalıdır. 

e.  Uyarı mesajlarının uygulanmasında aşağıdaki esaslar dikkate alınacaktır:

  1. Uygulama şekli; ambalaj üzerinde kolayca görülebilecek bir yere, açıkça okunabilecek ve beyaz üzerine siyah yazı olacak şekilde Doğrudan ambalaj üzerine, doğrudan ambalaj üzerine uygulanan çıkartmaların üzerine veya etiket üzerine uygulanır.
  2. Yazı karakteri ve şekli;helvetica, normal, tek satır ve standart karakter aralıkları yazılmış olmalıdır.
  3. Yazı karakteri büyüklüğü; dış ambalaja uygulanacak uyarı mesajları 14 puntodan küçük olacak. 100 cl’den daha büyük ambalaj hacmine sahip ürünler için 12 puntodan küçük, 70-100 cl arası ambalaj hacmine sahip ürünler için 10 puntodan küçük olacak. Şişe küçüldükçe uyarı mesajı da küçülecek.
  4. Uyarı mesajı toplam alanı ve her uyarı mesajının ebatları bu tebliğ ile belirlenen değerlerden küçük olmamalıdır
  5. Ayrıca her bir uyarı mesajı ve uyarı mesajı toplam alanı, genişliği 1 mm’den az ve 2 mm’den daha büyük olmayacak bayrak kırmızı renkte sınır çizgisi ile çerçevelenmelidir. Sınır çizgisi hiçbir şekilde uyarı mesajının içerdiği metne müdahale etmeyecek biçimde olmalıdır.
  6. Uyarı mesajlarının muhtelif ambalaj boyutlarında kullanılabilecek örnekleri tebliğin ekinde mevcuttur.

f. Alkollü içki ambalajları, bu tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren on ay içinde tebliğ hükümlerine uygun hale getirilecek; tebliğ hükümlerine uygun olmayanlar bu tarihten itibaren piyasaya arz edilemeyecek.

Tebliğ, yayımı tarihinde(bugün) yürürlüğe girmiştir.

Tebliğin tam metni için tıklayınız.