1 Nisan’dan itibaren Hırvatistan’a artık vize alacağız.(R.G. 29.03.2012-28602)1 Nisan’dan itibaren Hırvatistan’a artık vize alacağız

Yine bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan aşağıdaki karar gereği, 1 Nisan’dan itibaren Hırvatistan’a artık vize alacağız.

             Karar Sayısı : 2013/4483

             Türkiye ile Hırvatistan arasında 13 Haziran 1997 tarihinde nota teatisi yolu ile akdedilen ve 8/8/1997 tarihli ve 97/9773 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Anlaşma ile uygulanmasına devam edilmesi kararlaştırılan 3 Temmuz 1967 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizelerin Kaldırılması Hakkında Anlaşma”nın Türkiye ve Hırvatistan arasında uygulanmasının 1 Nisan 2013 tarihinden geçerli olmak üzere sona erdirilmesi ve 27/4/1992 tarihli ve 92/2955 sayılı Kararnamenin aynı tarihten geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılması; Dışişleri Bakanlığının 27/2/2013 tarihli ve 8123106 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/3/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.