07.06.2013 tarih ve 28670 sayılı Resmi Gazete içeriği: Türkiye Limanları ve İskelelerinde Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve07.06.2013 tarih ve 28670 sayılı Resmi Gazete içeriği: 


1-Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Tebliğin amacı, kaçakçılığın önlenmesine yönelik olarak, Türkiye Gümrük Bölgesindeki limanlar ve iskeleler arasında tüm deniz taşıtlarıyla yapılan taşıma ile yükleme ve boşaltmalarda, gümrük gözetimi ve kontrolüne ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Söz konusu tebliğ, denizyolu taşımacılığı yapan ticaret erbabını yakından ilgilendirmektedir.

 

Tebliğ şu ana başlıklardan oluşmaktadır:

ü  Kontrole tabi kabotaj eşyası ve beyanname

ü  Gümrük idaresinin bulunduğu liman ve iskelelerden yapılacak yüklemeler

ü  Gümrük idaresi bulunan başka liman ve iskelelerden ilave yük alınması

ü  Yükün gümrük idaresi bulunan liman ve iskelelere boşaltılması

ü  Yükün boşaltma yerinin değiştirilmesi

ü  Gümrük idaresinin bulunmadığı liman ve iskelelerden yapılacak yükleme ve boşaltmalar

ü  Dâhili sefer yaparken yabancı bir limana uğrayan gemiler

ü  Harici seferden dönerken bir Türk limanına uğrayarak kabotaj eşyası alan gemiler

ü  Kabotaj eşyasının yüklenmesi, konteynerle taşınması ve boşaltılması

ü  İstisnalar

ü  Cezalar

 

Tebliğ, yayımı tarihinde(bugün) yürürlüğe girmiştir.

Tebliğin tam metni için tıklayınız.