01.03.2013 tarih ve 28574 sayılı Resmi Gazete içeriği01.03.2013 tarih ve 28574 sayılı Resmi Gazete içeriği aşağıdaki gibidir. 

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar- 2013/4308
SUBAŞI MEVZUAT MASASI YORUMU

Karar ile, aşağıdaki gtiplere, karşılarında belirtilen oranda gümrük vergisi gelmiştir. Bu karar evveli gümrük vergisi sıfırdı.
Karar; yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar- 2013/4346
SUBAŞI MEVZUAT MASASI YORUMU

Karar; Endonezya’dan “Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi” kapsamında yapılacak olan tekstil, hazır giyim, ayakkabı ve elektrikli birçok ürün ithalatında geçici bir süre için vergilerin teminata bağlanması uygulamasına başlanacağı(30 gün sonra) hükme bağlamıştır. 
Genel itibariyle kararın kapsadığı gtiplerin fasıl başlıkları aşağıdaki gibidir.
1. (61 ile 63. Fasıllar arası (61 ve 63. Fasıllar dahil))
2. 64. Fasıl kapsamındaki eşyanın,
3. 85. Fasıl kapsamındaki eşyanın,
                Karar; yayımı tarihinden itibaren 30 gün sonra yürürlüğe girecektir.