Kuzey Makedonya Menşeli/Çıkışlı “5603.14 ve 3921.13” GTP’li Ürünler İçin Dampinge Karşı Önlem Uygulanması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Tekstil/Deri

Konu:  Kuzey Makedonya Menşeli/Çıkışlı “5603.14 ve 3921.13” GTP’li Ürünler İçin Dampinge Karşı Önlem Uygulanması Hk.

Duyuru Özeti:

Çin menşeli “koagüle suni deri” olarak da bilinen 5603.14* GTP’i altında yer alan “Yalnız, poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli suni ve sentetik liflerden m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen dokunmamış mensucat” ve 3921.13* GTP’i altında yer alan “Yalnız, dokumaya elverişli maddelerden mesnedi bulunan, m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen deri taklitleri” tanımlı ürünlere 1,9 ABD Doları/KG dampinge karşı önlem uygulanmaktadır.

Mevcut önlemlerin, Kuzey Makedonya menşeli/çıkışlı ithalat yoluyla etkisiz kılındığına yönelik re’sen yapılan değerlendirmeler üzerine, Bakanlık tarafından bir inceleme başlatılmış ve elde edilen bulgular neticesinde; Kuzey Makedonya menşeli/çıkışlı eşya için önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmişti.

Yürütülen soruşturma sonucunda, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nde yerleşik firmaların yürürlükteki dampinge karşı önlemden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda yürürlükteki dampinge karşı önlemi etkisiz kıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

Aşağıki tabloda GTİP ve tanımı belirtilen eşyanın, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti menşeli ve/veya çıkışlı olarak yapılan serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde dampinge karşı kesin önlemi uygulanacaktır.

 
GTPEşya TanımıMenşe ÜlkesiDampinge Karşı Önlem
(ABD Doları/Kg)
5603.14Yalnız, poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli suni ve sentetik liflerden m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen dokunmamış mensucatÇin1,9 ABD Doları/Kg
3921.13Yalnız, dokumaya elverişli maddelerden mesnedi bulunan, m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen deri taklitleri

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]