Bikomponent İpliklerin Sınıflandırılmasına İlişkin Genelge Hk.

İLGİLİ SEKTÖR: Genel
 
Konu:  Bikomponent İpliklerin Sınıflandırılmasına İlişkin Genelge Hk.

Duyuru Özeti:

Bikomponent ipliklerin (iki farklı çekimdeki iplik) sınıflandırılmasında tereddütler yaşanması ve bazı gümrük idarelerince söz konusu ipliklerin tekstüre iplik olarak değerlendirilmesi nedeniyle ihtilaflar oluşması üzerine; Gümrük Genel Müdürlüğü 2024/7 sayılı Genelge ile konuya açıklık getirmiştir

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 4) eki 5402.31 ila 5402.39 tarife alt pozisyonlarına ait açıklama notlarına göre;
 
  • İpliğin tekstüre olarak sınıflandırılması için mekanik veya fiziksel işlemler sonucunda değiştirilmiş olması gerektiği,
  • Streç kumaş yapımında kullanılan bikomponent iplikler (iki farklı çekimdeki iplik) farklı çekim özelliğine sahip iki polimerden meydana gelmekte bu durum kalıcı sarmal yapıya neden olmaktadır. Diğer bir ifadeyle söz konusu iplikler tekstüre iplik özelliği göstermekle birlikte tekstüre işlemlerinden geçmemiş, üretim sırasında farklı çekim özelliğine sahip iki polimer lifi (örneğin PET ve PTT) kullanıldığı için kendiliğinden streç bir yapıya sahip olan ürünlerdir.
  • Bu itibarla tekstüre işlemlerinden geçmemiş bikomponent ipliklerin (iki farklı çekimdeki iplik) yukarıda bahsi geçen açıklama notu çerçevesinde tekstüre iplik olarak sınıflandırılmaması gerektiği,
 
Belirtilmiştir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 
Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]