Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki 2009/15481 Sayılı Karar’da Yapılan Değişiklikler Hk.

İLGİLİ SEKTÖR: Genel
 
Konu:  Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki 2009/15481 Sayılı Karar’da Yapılan Değişiklikler Hk.

Duyuru Özeti:

 
Gümrük mevzuatına ilişkin muhtelif muafiyetler ve özellikli durumların düzenlendiği 2009/15481 Sayılı Karar’da bazı değişiklikler yapılmıştır. Düzenlemede öne çıkan hususlar aşağıda özetlenmektedir.

AB Ülkelerinden Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Gelen Eşyaya Uygulanacak Vergi Oranı Arttrıldı – (Yürürlük Tarihi 05.05.2024)
 
  • Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 150 Avro’yu geçmeyen eşya ile kıymeti 1500 Avro’yu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın değeri üzerinden;
    • Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde %18%20
  • b) Normal usulde beyan edilecek olan, serbest dolaşıma giriş rejimine konu; değeri 150 Avro’yu aşan ancak 1500 Avro’yu aşmayan, bir gerçek kişiye gelen ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın,
Normal Usulde Beyalarda Dolaylı Temsil Yetkisinin Kapsamı Değiştirildi

Posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlere 126. madde çerçevesinde dolaylı temsil yetkisi verilebilmekte ve söz konusu şirketler gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerine ilişkin faaliyetlerinin takip edilip sonuçlandırılmasında yetkili kılınmaktadır. 126. maddede yapılan değişiklik ile hızlı kargo taşımacılığı yapan firmaların yetkisi eşyanın gerçek kişiye gelmesi durumu ile sınırlanmıştır.  

Normal usulde beyan edilecek olan, serbest dolaşıma giriş rejimine konu; değeri 150 Avro’yu aşan ancak 1500 Avro’yu aşmayan, bir gerçek kişiye gelen ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın,

Milli Savunma ve İç Güvenlik Kapsamında Getirilen Eşyaya İlişkin Hususlar Yeniden Düzenlendi

Kararın 67. maddesi çerçevesinde Milli savunma ve iç güvenlik kapsamında savunma sanayine ait şirketler ve iştiraklere tanınan muafiyetlerin kapsamı genişletilmiştir.

Engellilerin Kullanımına Mahsus Eşya (Elektrikli Otomobiller)

Engellilerin kullanımına mahsus araçlardaki muafiyet kapsamına yapılan ekleme ile elektrikli araçlar da dahil edilmiştir.

Gümrük idaresine sunulduğu tarih itibarıyla, kayıt ve model yılı dahil, üç yıldan eski olmamak kaydıyla;

a) Münhasıran engelliler tarafından kullanılmak üzere özel surette imal edilmiş hareket ettirici tertibatı bulunan ve bu kişiler tarafından serbest dolaşıma sokulan, motosiklet ve motor silindir hacmi 1600 cc.’ye kadar olan otomobillere ve motor gücü 160 kW’ı geçmeyen elektrikli otomobillere,

Muafiyet tanınır.

Fazla Çalışma Ücretlerinde Yeniden Değerlemede Dikkate Alınmayacak Tutar – (Yürürlük Tarihi 01.01.2025)

Fazla çalışma tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranında artırılarak hesaplanmasında 1 TL ye kadar olan tutarlar dikkate alınmayacak.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]