Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Başvurularında Kullanılmakta Olan “YYS Elektronik Soru Formunun” Yeni Sürümünün Yayımlanması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu:  Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Başvurularında Kullanılmakta Olan “YYS Elektronik Soru Formunun” Yeni Sürümünün Yayımlanması Hk.

Duyuru Özeti:

YYS başvurularında kullanılmakta olan YYS Elektronik Soru Formununun güncellenmiş V3.3.2 sürümü Bakanlık internet sitesinde yayımlanmıştır.

YYS Soru Formu V3.3.2 sürümünde;
  • 1.FİRMA BİLGİLERİ kısmında yer alan 1.9 sorusunda, firma kendi tesislerine ilişkin bilgilerde belirtilecek olan her bir tesis için “Tesiste C Tipi Antrepo Var Mı?” kısımlı alan eklenmiş,
  • 4.ARŞİV SİSTEMİ kısmında yer alan  “B. Arşiv İçin Dışarıdan Hizmet Alınması” başlığı altında yer alan “Arşiv için dışarıdan hizmet alınmamaktadır.” seçeneği işaretlendiğinde firmanın 4.4 sorusunu cevaplama zorunluluğunu kaldıracak düzenlemeler yapılmış,
  • Kapalı olması gerekirken çeşitli durumlarda kapanmayan kimi soruların doğru bir şekilde kapanması sağlanmış,
  • Yazılı Usul Belgesi, Paragraf/Madde No, Sayfa No belirtimleri yapılamayan sorularda düzeltmeler gerçekleştirilmiş,
  • 13.Bölüm kapsamında belirtilecek olan tesisler “İlave İzin ve Yetkilere İlişkin Talepler” alanından çıkarılmış,
  • Soruların “Uygulanamaz” seçenekleri tekrar gözden geçirilmiş,
  • 24 Eylül 2021 tarihli ve 31608 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca izinli gönderici yetkisine ilişkin yetki talep kutuları ve açıklamalar kaldırılmış,
  • Birtakım etkileşimli form iyileştirmeleri ve hata giderimleri yapılmıştır.
Daha önce V3.3.1 sürümü soru formunu dolduran fakat başvurularını henüz sunmamış olanların, mevcut yanıtlarını kopyala-yapıştır yöntemi ile yeni sürüm formdaki aynı başlık, isim ve sıradaki alanlara aktarmalarının mümkün olduğu ifade edilmiştir.

Bu çerçevede, 05.04.2024 tarihi sonrasında yapılacak yeni YYS başvuruları ekinde V3.3.2 sürümü soru formunun yer alması gerekmekte olup, V3.3.1 ya da daha eski sürümdeki soru formları kabul edilmeyecektir. Söz konusu tarihten önce sunulmuş YYS başvuruları ekinde yer alan V3.3.1 soru formları kabul edilecek olup anılan başvurular için yeni versiyon soru formu sunulmasına gerek yoktur.

Güncel soru formuna ve konuya ilişkin Bakanlık duyurusuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz