Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterlere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR: Petrol Ürünleri

Konu:  Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterlere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hk.

Duyuru Özeti:

Petrol piyasasına ilişkin faaliyetler kapsamındaki tesislerin ve piyasaya sunulan petrol ve madeni yağın teknik düzenlemelere ve standartlara uygunluğu ile ilgili usul ve esaslar “Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik” ile belirlenmektedir.

05.04.2024 tarihli düzenleme ile;

Yönetmeliğe, Sürdürülebilir Denizcilik Harmanlama Bileşeni (SDHB) tanımı eklenmiştir.


Sürdürülebilir Denizcilik Harmanlama Bileşeni (SDHB) : Fosil olmayan kaynaklardan üretilen, denizcilik yakıtları ile harmanlanarak kullanılabilen ve uluslararası geçerliliği olan sürdürülebilirlik sertifikasına sahip ürünü tanımlamaktadır.

Yapılan değişiklikler kapsamında;

  —  Denizcilik yakıtlarının hazırlanmasında biodizel kullanılması halinde karıştırma oranı ve nihai üründe biodizel bulunduğu hususu ve yine Denizcilik yakıtlarına harmanlama yapılması halinde, harmanlama oranı ve nihai üründe SDHB bulunduğu hususu ile SDHB muhteviyatı hakkındaki bilgiler kullanıcıya teslim edilecek analiz raporu veya belgelerde açık olarak belirtilecektir.

  —  Denizcilik yakıtlarının harmanlama işlemi, harmanlanacak ürünün miktarı %30’u (m/m) aşmayacak şekilde, antrepo sahasıyla sınırlı olmak ve transit rejime tabi ihrakiye kapsamındaki denizcilik yakıtlarının hazırlanması kaydıyla, ihrakiye teslim lisansı sahipleri tarafından yapılabilecektir.

  —  Denizcilik yakıtlarına harmanlama yapılması halinde, harmanlama oranı ve nihai üründe SDHB bulunduğu hususu ile SDHB muhteviyatı hakkındaki bilgiler kullanıcıya teslim edilecek analiz raporu veya belgelerde açık olarak yer alması zorunlu olacak ve kullanıcının açık rızası olmadan SDHB içeren denizcilik yakıtları deniz araçlarına teslim edilemeyecektir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla,

Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]