Gümrük Vergisi Askıya Alınan Eşya Listesi – Talep/İtiraz Duyurusu Hk.

İLGİLİ SEKTÖR: Genel
 
Konu:  Gümrük Vergisi Askıya Alınan Eşya Listesi – Talep/İtiraz Duyurusu Hk.

Duyuru Özeti:


Askıya Alma Sistemi ; Ülkemizde ve AB’de üretimi olmayan hammadde ve ara mamul niteliğindeki sanayi ürünleri için gümrük vergilerinin sıfırlanması (askıya alma) veya tarife kontenjanı açılması suretiyle  sanayicilerin hammaddelere erişiminin kolaylaştırılmasını ve uluslararası piyasada rekabetçiliğinin artırılmasını hedefleyen sistemdir.

Hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvuruları, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlanmaktadır.
 
 
  • Üretici firmaların Ek-1’de yer alan eşyanın gümrük vergilerinin askıya alınmasına ilişkin itirazlarını 7 Haziran 2024 tarihine kadar;
  • Ek-2 ve Ek-3’te yer alan eşyada hali hazırda uygulanan indirimli gümrük vergisi uygulamalarının sonlandırılmasına ilişkin taleplerini ise 4 Mayıs 2024 tarihine kadar,
Resmi yazı ile tam ve eksiksiz olarak firmaların Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adreslerinden Ticaret Bakanlığı KEP adresine ([email protected]) elektronik ortamda iletmeleri gerektiği aktarılmaktadır.

İtirazlara ilişkin formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/askiya-alma-ve-tarife-kontenjani/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabilmektedir.


Not: Askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2021/18 sayılı İthalat Tebliği incelenebilir. Ayrıca firmalar tarafından listede yer alan ürünlerin özel tanımlı olmasından dolayı, GTP’den ziyade ürün tanımlarının incelenip, tanımı karşılayacak üretimin bulunması durumunda başvuru yapılması önem arz etmektedir.

İTKİB’in konuya ilişkin duyurusuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]