Bulgaristan, Fransa ve Kuzey Makedonya Menşeli/Çıkışlı “Poliüretan Suni Deri” Tanımlı Ürünler İçin Dampinge Karşı  Önlem Uygulanması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Suni Deri

Konu:  Bulgaristan, Fransa ve Kuzey Makedonya Menşeli/Çıkışlı “Poliüretan Suni Deri” Tanımlı Ürünler İçin Dampinge Karşı  Önlem Uygulanması Hk.

Duyuru Özeti:

Çin menşeli 5903.20 GTP’si altında kayıtlı “mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi/diğerleri (PÜ suni deri)” tanımlı ürünlere dampinge karşı önlem uygulanmaktadır.

Mevcut önlemlerin,  Bulgaristan, Fransa ve Kuzey Makedonya menşeli/çıkışlı ithalat yoluyla etkisiz kılındığına yönelik re’sen yapılan değerlendirmeler üzerine, Bakanlık tarafından bir inceleme başlatılmış ve elde edilen bulgular neticesinde;  Bulgaristan, Fransa ve Kuzey Makedonya menşeli/çıkışlı eşya için önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmişti.

Yürütülen soruşturma sonucunda, Bulgaristan, Fransa ve Kuzey Makedonya’da yerleşik firmaların yürürlükteki dampinge karşı önlemden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda yürürlükteki dampinge karşı önlemi etkisiz kıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

Aşağıki tabloda GTİP ve tanımı belirtilen eşyanın, Bulgaristan, Fransa ve Kuzey Makedonya menşeli ve/veya çıkışlı olarak yapılan serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde dampinge karşı kesin önlem uygulanacaktır.

 
Menşe ÜlkeGTİPEşyanın TanımıDampinge Karşı Önlem
Bulgaristan Cumhuriyeti

Fransa Cumhuriyeti

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti
5903.20.10.10.00Mensucat, poliüretanla emdirilmiş-deri taklidi.1 ABD Doları/Kg
5903.20.10.90.00Mensucat, poliüretanla emdirilmiş-diğerleri.
5903.20.90.10.00Mensucat,poliüretanla sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi.2,2 ABD Doları/Kg
5903.20.90.90.00Mensucat, poliüretanla sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş diğerleri.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]