AB İthalat Kontrol Sistemi Sürüm-3  (ICS2 – Import Control System) Hazırlıkları Hk.

Konu:  AB İthalat Kontrol Sistemi Sürüm-3  (ICS2 – Import Control System) Hazırlıkları Hk.

Duyuru Özeti:


İthalat Kontrol Sistemi 2 (ICS2) Nedir?

İthalat Kontrol Sistemi 2 (ICS2), varışlarından önce AB’ye giren tüm mal ve eşyalar hakkında veri toplamak adına oluşturulmuş yeni bir BT sistemidir. Ekonomik Operatörler (İşi gereği gümrük mevzuatı kapsamına dahil faaliyetlerde bulunan kişi ve kurumlar), güvenlik verilerini Giriş Özet Beyanı (ENS) aracılığıyla İthalat Kontrol Sistemi’ne bildirmek durumundadır.


Türkiye İhracatçılar Meclisi, ICS2 Sürüm-3’ün uygulamaya geçirilmesine yönelik planlara dair bir duyuru paylaşmıştır. 

  —  AB’de 1 Mayıs 2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren Birlik Gümrük Kodu (BGK) kapsamında gümrük idareleri ve ekonomik operatörler arasındaki tüm veri aktarımı ve depolama işlemleri de dahil bütün gümrük işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdiği, bu amaçla geliştirilen bilgi teknolojileri sistemlerinin peyderpey uygulandığı,

  —  Geliştirilen bu elektronik sistemlerden biri olan, İthalat Kontrol Sistemi 2 (Import Control System 2, ICS2) ile AB varışlı veya AB aktarmalı sevkiyatın gerçekleştirilmesinden sorumlu ekonomik operatörlerin giriş özet beyan verilerini varıştan önce ICS2 üzerinden AB gümrüklerine bildirmelerinin zorunlu kılındığı,

  —  Üç sürüm hâlinde uygulamaya konulması planlanmış olan sistemin birinci sürümünün, 15 Mart 2021 tarihinde “havayolu kargo taşımacılığı ön yükleme” ve “havayolu posta taşımacılığı ön yükleme” süreçlerinde; ikinci sürümünün ise 1 Mart 2023 tarihinde “havayolu genel kargo taşımacılığı”, “havayolu taşımacılığı” ve “posta taşımacılığı” için yürürlüğe girdiği,

  —  Bu defa, üçüncü sürümünün denizyolu, demiryolu ve karayolu taşımacılığında kademeli olarak 3 Haziran 2024 tarihinde uygulamaya geçirilmesinin planlandığı, denizyolu taşıma şirketlerinin 3 Haziran 2024 itibarıyla başlamak üzere en geç 4 Aralık 2024 tarihinde, ayrıca bu şirketlerin ara dosyalama işlemlerinin (house level filing)  4 Aralık 2024 tarihi itibarıyla başlamak üzere en geç 1 Nisan 2025 tarihinde, demiryolu ve karayolu taşıma şirketlerinin ise söz konusu sürümü 1 Nisan 2025 itibarıyla başlamak üzere en geç 1 Eylül 2025 tarihinde uygulamaya başlamasının planlanlandığı,

  —  Bu kapsamda, Avrupa Komisyonu tarafından 1 Mart 2024 tarihi itibarıyla devreye alınacak olan Sürüm 3’e ilişkin teknik kılavuz ve broşür hazırlanmış olup, Türk deniz ve karayolu taşımacılığının sürece uyumu ve karşılaşılabilecek muhtemel belirsizliklerden korunması amacıyla Sürüm 3 kapsamında bir webinar gerçekleştirilmesinin planlandığı ve bahse konu webinar tarihinin kesinleşmesinin ardından gerekli bilgilendirmenin yapılacağı,

Bildirilmektedir.Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]
 
 
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz