YYS Yıllık Faaliyet Raporu Formatına (Ek 22-A ve Ek 22-B) Yeni Eklemeler Yapılması Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu:  YYS Yıllık Faaliyet Raporu Formatına (Ek 22-A ve Ek 22-B) Yeni Eklemeler Yapılması Hakkında

Duyuru Özeti:
 

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin “Sertifika kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin yıllık faaliyet raporuna bağlanması” başlıklı 158. Maddesinde;  “transit işlemlerine ilişkin olarak Ek-22/B’de, diğer gümrük işlemlerine ilişkin olarak Ek-22/A’da yer alan formata uygun yıllık faaliyet raporu düzenlenir” denilmektedir. Bahse konu eklerin “Sorumluluk” başlığı altına yeni eklemeler yapılmıştır.

Yapılan bu değişiklik ile firmaların inceleme sonuçlarına bir itirazlarının olması halinde bunu belirtebilecekleri bir bölüm eklenmiş, ayrıca herhangi bir ihlal tespit edilmesi halinde Gümrük Kanunu’nun 234 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası kapsamında işlem yapılmasını talep etme imkanı Ek22-A’ya dercedilmiştir.

Yeni eklenen tablolara aşağıda yer verilmektedir.

 

Sertifika Sahibi Temsilcisi,
Adı-Soyadı:
 
Unvanı:
 
Tarih:
 
İmza:

Rapora ilişkin itirazlar varsa bu bölümde belirtiniz:
 
 

 

Raporda belirtilen tüm hususlar kabul edilmiştir.
 

Gümrük Kanunun 234 üncü maddesi kapsamına giren ____ adet ihlal tespit edilmiş olup bu ihlaller tarife alt pozisyonu bazında başka bir eşyanın beyanı sonucunu doğurmamıştır. Yönetmeliğin 158/4 üncü maddesi uyarınca ihlalin bildirilmiş sayılmasını ve Kanunun 234 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmünün uygulanmasını talep ediyorum.

 
 

Sertifika Sahibi Temsilcisi,
Adı-Soyadı:
 
Unvanı:
 
Tarih:
 
İmza:

Rapora ilişkin itirazlar varsa bu bölümde belirtiniz:
 
 

 

Raporda belirtilen tüm hususlar kabul edilmiştir.