Yürürlük Süresi Sona Eren/Erecek Olan Dampinge Karşı Önlemler Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Yürürlük Süresi Sona Eren/Erecek Olan Dampinge Karşı Önlemler Hk.

Duyuru Özeti:

2022 yılının ilk yarısında yürürlük süresi dolan dampinge karşı önlemlerin ilanı ile 2023 yılının ilk yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin ilanını kapsayan 2022/22 sayılı Tebliğ yayımlanmıştır.

—  Yürürlük Süresi Sona Eren Dampinge Karşı Önlemler

Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri, karşılarında  belirtilen tarihte sona ermiştir.

 
Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Pozisyon NumarasıÖnlemin Yayımlandığı Tarihteki Eşya TanımıMenşe ÜlkeÖnlemin Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih ve SayısıTebliğ NoÖnlemin Bitiş Tarihi
4804.11.11.10.00Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtlarıAmerika Birleşik Devletleri7/3/2017
30000
2017/114/4/2022
4804.11.15.10.00Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları
4804.11.90.10.11mağırlığı 150 gr. dan az olanlar
4804.11.90.10.12m2 ağırlığı 150 gr. veya daha fazla, fakat 175 gr. dan az olanlar
2905.42.00.00.00Pentaeritritol (pentaeritrit)Çin Halk Cumhuriyeti14/5/2017
30066
2017/1214/5/2022

—  Yürürlük Süresi Sona Erecek Dampinge Karşı Önlemler

Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri, bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde karşılarında belirtilen tarihlerde sona erecektir.

 
Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Pozisyon NumarasıÖnlemin Yayımlandığı Tarihteki Eşya TanımıMenşe ÜlkeÖnlemin Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih ve SayısıTebliğ NoÖnlemin Bitiş Tarihi
2836.99.90.10.00Sodyum PerkarbonatlarAlmanya Federal Cumhuriyeti2/3/2018
30348
2018/72/3/2023
İsveç Krallığı
6911.10.00.00.11Beyaz olanlarÇin Halk Cumhuriyeti3/3/2018
30349
2018/63/3/2023
6911.10.00.00.12Tek renkli olanlar
6911.10.00.00.19Diğerleri
6912.00.21.00.00Adi topraktan olanlar
6912.00.23.00.00Greden olanlar
6912.00.25.00.11Beyaz olanlar
6912.00.25.00.12Tek renkli olanlar
6912.00.25.00.19Diğerleri
6912.00.29.00.00Diğerleri
8415.10.90.00.00Yalnız duvar tipi split klimalarÇin Halk Cumhuriyeti8/3/2018
30354
2018/58/3/2023
8415.90.00.90.11Yalnız duvar tipi split klimaların dış üniteleri (değişken soğutucu debili split klima sistemleri dış ünitesi hariç)
8415.90.00.90.12Yalnız duvar tipi split klimaların iç üniteleri
4804.11.11.10.00Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtlarıFinlandiya19/4/2018
30396
2018/1219/4/2023
4804.11.15.10.00Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtlarıRusya
4804.11.90.10.11mağırlığı 150 gr. dan az olanlarPolonya
4804.11.90.10.12m2 ağırlığı 150 gr. veya daha fazla, fakat 175 gr. dan az olanlarBrezilya
5503.20.00.00.00PoliesterlerdenGüney Kore20/4/2018
30397
2018/1320/4/2023
Endonezya
7307.19DiğerleriÇin Halk Cumhuriyeti21/4/2018
30398
2018/1521/4/2023
Brezilya
Bulgaristan
Endonezya
Hindistan
Tayland
4412.10KontrplaklarÇin Halk Cumhuriyeti22/5/2018
30428
2018/1822/5/2023
4412.31
4412.33
4412.34
4412.39
6802.23GranitÇin Halk Cumhuriyeti24/5/2018
30430
2018/1924/5/2023
6802.93
9613.80.00.00.11Ateşleyiciler (yalnız gazlı fırın ve ocaklarda ateşleme sistemi olarak kullanılanlar)Çin Halk Cumhuriyeti19/6/2018
30453
2018/2219/6/2023

Dampingin sona ermesinin zararın devam etmesine yol açacağı iddiasında bulunan yerli üretici veya kuruluşların nihai gözden geçirme soruşturması açılması için başvuruda bulunma hakları mevcuttur Söz konusu başvurunun  ilgili önlemin sona erme tarihinden en geç üç ay önce yapılması gerekmektedir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net