Yurtdışı Yatırım Teşvikleri Hk.Konu

Yurtdışı Yatırım Teşvikleri Hk.

Tarih

31 Temmuz 2013 Çarşamba


 

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) bir yazısında, Ekonomi Bakanlığı’nda 18 Ocak 2013 tarihinde yurtdışı yatırımlara ilişkin çalışmaların özel sektör temsilcileri ile koordine edilmesi amacına yönelik Yurtdışı Yatırımların Koordinasyonu Toplantısı yapıldığı belirtilmiştir. Bahse konu toplantıda, yurtdışı yatırımlara yönelik teşvik mekanizması oluşturulması hususu gündeme gelmiş ve İhracatçı Birliklerinden konuya ilişkin görüş istenmiştir.

Söz konusu yurtdışı yatırım teşviklerine yönelik Ekonomi Bakanlığı çalışmalarının sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini teminen konuya ilişkin üyelerimizin görüş ve önerilerinin ekte yer alan bilgi notu ile birlikte en geç 5 Ağustos 2013 Pazartesi günü saat 12.00’ye kadar Genel Sekreterliğimize ([email protected]) iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Canan ÖZYİĞİT
Genel Sekreter Yardımcısı

Ek: Bilgi Notu (1 sayfa)