Yurt Dışından İthal Edilen Mallarla İlgili Yurt Dışı Satıcı Firma Tarafından Düzenlenen “Credit Note” ile İlgili KDV Düzeltmesi Hakkında Görüş Değ.Numara :

83

 

Tarih :

10.07.2013


VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2013/83

KONU: Yurt Dışından İthal Edilen Mallarla İlgili Yurt Dışı Satıcı Firma Tarafından Düzenlenen “Credit Note” ile İlgili KDV Düzeltmesi Hakkında Görüş Değişikliği.

Hatırlanacağı üzere, 2012/105 sayılı sirkülerimizde Gelir İdaresinin yurt dışından ithal edilen mallarla ilgili olarak, alıcı firma lehine ortaya çıkan fiyat farklarının ilk işlemin matrahında değişiklik yarattığı gerekçesiyle, KDVK’nın 35. maddesi uyarınca KDV düzeltmesine tabi tutulması gerektiği yönünde görüşüne yer verilmişti.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yayımlanan 18/02/2013 tarih ve 39044742-130-206 Sayılı Özelge’sinde ise, yurt dışından ithal edilen mallarla ilgili yurt dışı satıcı firma tarafından düzenlenen “credit note” ile ilgili KDV düzeltmesinin KDV mükerrerliğine yol açmayacak şekilde nasıl kayıtlara yansıtılacağı açıklığa kavuşturulmuştur.

Söz konusu özelgede, “Öte yandan, düzeltme sonucu “ilave edilecek KDV” satırında beyan edilen KDV tutarının indirim hesaplarına alınması mümkün bulunmaktadır” ifadesine yer verilerek, alınan credit note üzerinden hesaplanan KDV’nin, aynı beyannamede hem ilave edilecek hem de indirilecek KDV olarak yer almasına vurgu yapılmıştır.

Bu durumda alacak dekontlarına (credit note) ilişkin KDV düzeltmesi yapılmasının mükellefin KDV yüküne etkisi tamamen sıfırlanmış olmaktadır.

Söz konusu özelgeye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

18/02/2013 tarih ve 39044742-130-206 Sayılı Özelge

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

KAYNAK