Yurt dışından getirilen yabancı plakalı taşıtların trafik sigortası 

 

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı :91193492-225.99-

Konu :

 

05.07.2013 / 12812

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Ülkemiz için geçerli bir trafik poliçesi bulunmayan bazı yabancı plakalı motorlu araçların ülkemize girişine izin verildiğine ilişkin alınan duyumlar üzerine Türkiye Motorlu Taşıt Bürosundan alınan 06.06.2013 tarihli ve 719 sayılı yazının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

 

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği’nin (Seri No: 1) 24 üncü maddesi;

 

“…(2) Sigorta poliçesi süresinin bitmiş olması ya da Türkiye’nin tamamını kapsamaması veya uluslararası geçerliliği olan yeşil kart sorumluluk sigortasında (green card-carte verte) Türkiye rumuzu “TR”nin üzerinin çizilmiş olması, hallerinde taşıtların girişine izin verilmez.” hükmüne amirdir.

 

Bu itibarla, yurt dışından getirilen yabancı plakalı taşıtların trafik sigortasının bulunup bulunmadığı kontrol edilerek, geçerli bir sigortalarının bulunmaması halinde Türkiye’ye girişlerine izin verilmemesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi rica ederim.

 

 

Muammer TANRIVERMİŞ

Bakan a.

Genel Müdür Yrd. V.

 

 

EK:

Yazı örneği ve eki

DAĞITIM:

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE MOTORLU TAŞIT BÜROSU

(TURKISH MOTOR INSURANCE BUREAU)

 

Referansımız: 2013-719                                                              İstanbul, 06.06.2013

 

 

T.C.

GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI

Hükümet Meydanı 06100 Ulus / ANKARA

 

 

Konu :Ülkemiz ivin geçerli bir Trafik poliçesi bulunmayan bazı yabancı plakalı motorlu araçların ülkemize girişine izin verildiğine ilişkin alınan duyum hk

 

Yabancı plakalı ulaçların sigorta zorunluluğu konusunda Büromuzdan yazılı bilgi talep eden bir vatandaşımızın yazısında, özellikle Gürcistan, İran, Azerbaycan gibi doğu sınırlarımızdaki ailelerden gelen yabancı plakalı yolcu taşıyan otobüslerin Türkiye için geçerli bir trafik sigortası bulunmadığı halde ülkemize girişlerine izin verildiği bilgisine yer verilmiştir.

 

Bilindiği gibi, yabancı plakalı motorlu araçların ülkemize giriş yapabilmeleri için Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tarafından 13.07.2011 tarih ve 27993 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Yabancı Plakalı Motorlu Kara Taşıtlarının Ülkemizde İşletilmesinden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk İçin Yaptırılacak Sigortaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre, ülkemizde geçerli bir trafik poliçesinin mevcut olması gerekmektedir.

 

Yabancı plakalı motorlu araçların ülkemiz sınırlarından giriş yapabilmeleri için gerekli belgelere sahip olup olmadığını kontrol etme ve ülkemize giriş izni verme yetkisi sınırlarda görevli gümrük yetkililerine ait olduğundan Büromuza ulasan bu bilginin kurumunuza iletilmesinde yarar görülmüştür.

 

Konuyu bilgi ve takdirlerinize arz ederiz.

 

Saygılarımızla.

 

TÜRKİYE MOTORLU TAŞIT BÜROSU

Hilmi KARAMERCAN Hülya BAYKAL

Büro Müdürü Koordinatör

 

Bilgi İçin :Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) Sigortacılık Genel Müdürlüğü

Ek :Büromuza gelen bilgi edinme talepli e-posta